Ekokreatywni, czyli od pomysłu do wdrożenia. Wnioski z konferencji

Ekokreatywni, czyli od pomysłu do wdrożenia. Wnioski z konferencji
Konferencja "Ekokreatywni, czyli od pomysłu do wdrożenia", Wrocław, 10.12.13 r.

{więcej}10 grudnia 2013 w Centrum Badawczo – Rozwojowym KGHM CUPRUM we Wrocławiu odbyła się konferencja otwierająca projekt „Ekokreatywni, czyli od pomysłu do wdrożenia”. Organizatorem wydarzenia pt. „Czy EKOinnowacje są EKOnomiczne?”, które zgromadziło ekoentuzjastów, naukowców i biznesmenów z całej Polski było Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczośc. Tematem przewodnim konferencji były małe instalacje OZE w naszych domach i gospodarstwach.

W swoim wystąpieniu na konferencji Grzegorz Wiśniewski przedstawił dane dotyczące stanu rozwoju technologii mikroinstalacji w Polsce 2012 (źródło: badania własne IEO). Według wyliczeń zdecydowaną większość (ponad 98%) stanowią instalacje do produkcji ciepła. Prym wiodą kolektory słoneczne. Następne w kolejności są kotły na biomasę. W 2012 roku powstało łącznie 223 139 instalacji. Według Grzegorza Wiśniewskiego moc zainstalowana w mikroinstalacjach do produkcji energii elektrycznej do 2020 roku ma zwiększyć się czterokrotnie. Podobnie rysuje się przyszłość mocy zainstalowanej w mikroinstalacjach do produkcji ciepła. Uczestnicy konferencji mogli również zapoznać się z kluczowymi zapisami zawartymi w małym trójpaku energetycznym – ustawy, której celem jest zaimplementowanie dyrektywy unijnej dotyczącej realizacji wspólnego rynku energii elektrycznej i gazu oraz energetyki prosumenckiej.

Podczas konferencji wystąpili również Maria Kostka – pracowniki Instytutu Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Politechniki Wrocławskiej, Krzysztof Brzozowski – prezes Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość i Marek Rybiański – z-ca prezesa Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość, specjalista ds. projektów badawczo-rozwojowych CTE .

REKLAMA

Sławomir Rataj z Centrum Technologii Energetycznych w Świdnicy przedstawił szczegóły rozpoczynającego się właśnie projektu „Ekokreatywni, czyli od pomysłu do wdrożenia”. Ideą projektu jest przekazanie wiedzy i praktyk dotyczących działań EKOinnowacyjnych. W tym celu organizowane będą szkolenia i warsztaty w całym kraju. Uczestnicy będą mogli również skorzystać z doradztwa bezpośredniego oraz kursów on-line. Projekt ma charakter otwarty, jednak powstał on przede wszystkim z myślą o przedsiębiorcach, studentach i pracownikach jednostek naukowo-badawczych. By wziąć w nim udział, należy zarejestrować się na stronie www.eko-kreatywni.pl.

W ramach projektu „Ekokreatywni, czyli od pomysłu do wdrożenia” planowane są szkolenia dotyczące następujących zagadnień: czym są EKOinnowacje, jakie są źródła ich finansowania (dotacje, pożyczki) oraz efekty finansowe i środowiskowe, jak efektywnie zarządzać EKOinnowacjami w przedsiębiorstwach i gospodarstwach. Ponadto zwolennicy e-learningu bez wychodzenia z domu będą mogli dowiedzieć się, jak dobrać EKOinnowacje do potrzeb przedsiębiorstwa, czy gospodarstwa domowego. Poznają również koncepcję ich wdrażania i wynikające z nich korzyści ekonomiczne.

REKLAMA

Po konferencji odbyła się debata medialna pod tytułem „Dobre praktyki i ciekawe przykłady stosowania urządzeń i instalacji OŹE” poprowadzona przez Marka Rybiańskiego. Prelegenci przedstawiali praktyczne przykłady użytkowania instalacji OŹE w domu i biznesie. Największym zainteresowaniem cieszyło się wystąpienie pasjonata i entuzjasty energii słonecznej Jacka Prypina, który ma zainstalowane na dachu swojego domu liczne kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne, zaspokajające potrzeby energetyczne budynku oraz służące do ładowania akumulatora samochodowego. Znaczna część instalacji jest wykonana przez niego własnoręcznie.

Przedsiębiorcy dzięki prezentacji Ryszarda Sobańskiego mogli zapoznać się z możliwościami korzystania z ekoinnowacji w budynkach przemysłowych. Jest on bowiem właścicielem pensjonatu „Katarzynka” w Boleścinie. W budynku znajdują się instalacje oparte na OZE dostarczające większość energii potrzebnej do jego funkcjonowania.

– Od trzech lat do ogrzewania pomieszczeń i wody wykorzystuję dwie pompy, gruntową i powietrzną. Natomiast do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia służą fotoogniwa, które zainstalowane zostały na dachu budynku” – opowiada Ryszard Sobański. – Aby zmniejszyć koszty do oświetlenia używam również energooszczędne diody LED.

W debacie wziął także udział Bartłomiej Leśniowski, który przedstawił projekt energooszczędnego domu wykorzystującego OZE. Budowę zamierza rozpocząć w niedalekiej przyszłości. Jak twierdzi, najważniejszy etap ma już za sobą. Projekt domu został idealnie przystosowany do działki wybranej pod kątem zabudowy niskoenergetycznej.

Uczestnicy konferencji i debaty medialnej, po wysłuchaniu wszystkich głosów mogli dojść do wniosku, że mimo iż warunki prawne w Polsce nie są tak korzystne jak w innych częściach Europy, to ekoinnowacje przynoszą korzyści w wymiarze ekonomicznym.

Projekt „Ekokreatywni, czyli od pomysłu do wdrożenia” jest dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. 
Not. prasowa