Bruksela uruchamia dochodzenie w sprawie niemieckiej ustawy o OZE

Bruksela uruchamia dochodzenie w sprawie niemieckiej ustawy o OZE
Joaquin Almunia. Foto: FriendsofEurope, flickr cc-by

{więcej}Jeśli Komisja Europejska stwierdziłaby niezgodność wsparcia dla niemieckiego przemysłu z unijnym prawem, niemieckie firmy, które korzystały ze zwolnień z tzw. opłaty EEG, musiałyby zwrócić w sumie ok. 5 mld euro, a ceny energii dla niemieckich firm wzrosłyby drastycznie. 

Unijny komisarz ds. konkurencji Joaquin Almunia zapowiedział uruchomienie dochodzenia, w ramach którego Bruksela sprawdzi czy stosowane w ramach niemieckiej ustawy o OZE zwolnienia niemieckich energochłonnych firm z kosztów wsparcia dla energetyki odnawialnej są niedozwoloną pomocą publiczną. 

Rok temu Komisja Europejska uruchomiła wstępne dochodzenie w tej sprawie, a w marcu br. KE rozpoczęła dochodzenie mające wyjaśnić czy niedozwoloną pomocą publiczną są zwolniania, w ramach których wybrane niemieckie firmy nie muszą ponosić kosztów tzw. opłat sieciowych.

REKLAMA
REKLAMA

Niemcy częściowo wyłączyli swoje najbardziej energochłonne przedsiębiorstwa z ponoszenia kosztów związanych z zakupem energii z OZE w niemieckiej ustawie o odnawialnych źródłach energii (EEG). Koszty dopłat do produkcji zielonej energii w Niemczech wliczane są odbiorcom końcowym w ich rachunki za energię w ramach tzw. opłaty EEG. W ostatnich latach produkcja energii na niemieckich farmach wiatrowych i fotowoltaicznych szybko rosła, rosły więc także koszty związane z dopłatami uwzględniane w rachunkach za energię.

Aby uniezależnić od ponoszenia rosnących kosztów najbardziej energochłonne firmy, dla których wzrost kosztów energii mógłby oznaczać pogorszenie konkurencyjności, niemiecki rząd postanowił zwolnić je częściowo z kosztów dopłat do produkcji zielonej energii, a koszty tych zwolnień uwzględniono dodatkowo w rachunkach za energię dla pozostałych odbiorców. 

Dlatego średnia cena energii dla gospodarstw domowych w Niemczech wynosi już ok. 0,29 €/kWh, podczas gdy – dzięki systemowi zwolnień – niemiecki przemysł płaci za prąd o ponad połowę mniej. Wysokość tzw. opłaty EEG w rachunku za energię w Niemczech to już ok. 0,0528 €/kWh.

Dochodzenie Komisji Europejskiej nie musi zakończyć się decyzją nakazującą zwrot przyznanej pomocy. Jednak z pewnością będzie mieć wpływ na kształt nowej strategii energetycznej, którą przygotowuje nowa niemiecka koalicja rządząca. 
gramwzielone.pl