VI Krajowy Konkurs Energetyczny

Już po raz szósty organizowany jest Krajowy Konkurs Energetyczny. Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem Inteligentne zarządzanie energią i środowiskiem. 

DLA KOGO?
 
Konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku od 17 do 23 lat. Celem Konkursu jest zachęcenie społeczeństwa, a szczególnie jego młodszej części, do nauki właściwego zarządzania energią z poszanowaniem środowiska naturalnego. Pragniemy rozbudzić pasje poznawcze młodzieży, zwiększyć ich zainteresowanie naukami technicznymi (zwłaszcza związanymi z energetyką), oraz wzbogacić ich wiedzę. Chcemy również kształtować twórcze i krytyczne osobowości poprzez swobodę wypowiedzi na trudne problemy energetyczne.
 
CEL KONKURSU
 
Ambicją Organizatorów jest upowszechnienie wśród młodzieży świadomości na temat możliwości i konieczności ustawicznego pogłębiania wiedzy na tematy związane z przyszłością energetyczną i ekologiczną społeczeństwa. Promujemy ideę rozwoju zrównoważonego i trwałego. Konkurs służy również aktywizacji młodzieży i daje jej możliwość zaprezentowania swoich poglądów przed szerokim gronem odbiorców.

Organizatorom Konkursu zależy na upowszechnianiu w społeczeństwie świadomości na temat możliwości i konieczności ustawicznego pogłębiania swej wiedzy, tworzenia warunków rozwoju twórczości młodego pokolenia czy integracji sztuki i nauk technicznych. Najważniejszym przesłaniem Organizatorów jest jednak promowanie i wspieranie osób uzdolnionych naukowo.
 
JURY I ORGANIZATORZY
 
Tak jak w poprzednich edycjach, prace nadesłane na Konkurs oceniane będą przez Jury złożone ze znamienitych osobistości ze świata energetyki, naukowców  i praktyków. Nadzór merytoryczny nad konkursem i przewodnictwo Jury sprawuje po raz kolejny prof. zw. dr hab. inż. Jacek Malko z Politechniki Wrocławskiej. W skład Jury wejdą także dr inż. Wojciech Radziewicz i dr Michał Tomaszewski z Politechniki Opolskiej oraz dr Aleksandra Łakomiak i dr Justyna Zabawa  z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

REKLAMA
REKLAMA

Projekt realizuje Zespół Szkół Akademickich nr 2 – III Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego w Chorzowie – oraz Centrum Nauki i Muzyki z Bielska-Białej. Partner prawny Konkursu to Kancelaria Adwokacka adwokata Łukasza Brachowskiego z Bielska–Białej, ul. Cieszyńska 9.
 
ZADANIE UCZESTNIKÓW
 
Zadaniem uczestników Konkursu będzie nadesłanie pracy pisemnej podejmującej jeden z zaproponowanych w regulaminie tematów. Szczególnie wysoko będzie cenione niekonwencjonalne badawcze podejście do wybranego zagadnienia.   
 
Tematy – kategoria wiekowa od 17 do 19 lat:
· Ekologiczny styl życia – moda czy konieczność?
· Energetyka prosumencka – konieczność czy wyzwanie przyszłości?
· Jak zarządzać energią i środowiskiem w Twojej szkole?
 
Tematy – kategoria wiekowa od 20 do 23 lat:
· Efektywność energetyczna budynku – rozliczanie kosztów ogrzewania.
· Nowe czynniki sprawcze zmian w energetyce (obliczenia w chmurach, technologie mobilne, internet).
· Opłacalność inwestowania w odnawialne źródła energii.
 
Zwycięzcom wręczone zostaną atrakcyjne nagrody podczas konferencji podsumowującej projekt, która odbędzie się 17. września 2014 roku na terenie ZIAD w Bielsku-Białej (w drugim dniu targów ENERGETAB).
 
Termin nadsyłania prac upływa 17. czerwca 2014 roku.
 
POLUB NAS
 
Więcej informacji na temat tej i poprzednich edycji Krajowego Konkursu Energetycznego można odnaleźć, odwiedzając jego fanpage na Facebooku. Na bieżąco pojawiają się tam także aktualne wydarzenia związane zarówno z Konkursem, jak i towarzyszącym mu projektem Smart Music, którego głównym celem wspieranie osób uzdolnionych muzycznie oraz tworzenie warunków rozwoju ich talentu.

Profil społecznościowy Krajowego Konkursu Energetycznego znajduje się pod adresem: https://www.facebook.com/pages/Krajowy-Konkurs-Energetyczny/149262815212235?fref=ts
               
Informacje o Konkursie, regulamin i wymogi odnośnie nadsyłanych prac oraz formularze zgłoszenia znaleźć można na na stronie internetowej Organizatora, Centrum Nauki i Muzyki pod adresem http://www.akademiabielsko.pl/kontakt.html