Projekt ustawy o OZE "szkodliwy dla energetyki, gospodarki i społeczeństwa". List otwarty do premiera

Projekt ustawy o OZE "szkodliwy dla energetyki, gospodarki i społeczeństwa". List otwarty do premiera
Oregon DOT, flickr cc-by-2.0

{więcej}Apel o odrzucenie obecnego projektu ustawy o OZE i o powrót do prac nad poprzednim projektem z października ubiegłego roku znalazł się w liście otwartym do premiera, pod którym podpisali się przedstawiciele 33 organizacji skupiających branżę odnawialnych źródeł energii. 

List, którego sygnatariusze wprost apelują o odrzucenie obecnego projektu ustawy o OZE, ma związek z zaplanowanym na dzisiaj posiedzeniem Komitetu Stałego Rady Ministrów, na którym będą rozpatrywane ostatnie propozycje regulacji dla OZE, przedstawione przez Ministerstwo Gospodarki w wersji 4.1. projektu ustawy.  

– Czujemy się oszukiwani jako społeczeństwo, ponieważ straszy nas się wzrostem cen energii z powodu dopłat do energii odnawialnej, a równocześnie Polska nieprzerwanie dopłaca do wydobycia węgla (wg danych OECD dopłaty sięgają 2-3 mld zł rocznie), a od niedawna –  pomimo programu oszczędności budżetowych – także do projektu atomowego. Wspierając te technologie utrwalamy w Polsce system energetyczny, który do końca swoich dni będzie wymagał wzrastających subwencji. Pomocy nie otrzymują natomiast naprawdę potrzebujące tego technologie – najnowocześniejsze, innowacyjne i przyszłościowe (…). Energetyka odnawialna to gigantyczne zyski związane z powstaniem w Polsce zupełnie nowego, innowacyjnego sektora rynku, a co za tym idzie przyrostem ilości miejsc pracy, zwiększeniem możliwości rozwoju obszarów wiejskich i nowoczesnej infrastruktury energetycznej. To także zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju i spadek kosztów  importu surowców energetycznych (za który Polska płaci około 70 mld zł rocznie) – czytamy w liście otwartym do premiera. 

Sygnatariusze listu apelują o odrzucenie projektu ustawy o OZE w wersji 4.1. „jako szkodliwego dla polskiej energetyki, gosopdarki i społeczeństwa” i postulują o powrót do projektu ustawy z października 2012 r „otwartego na rozwój energetyki obywatelskiej”. 
REKLAMA
REKLAMA

– Proponowane w projekcie regulacji rozwiązania zamkną możliwości rozwoju energetyki odnawialnej. Będą one korzystne głównie dla dużych koncernów energetycznych, które na niespotykaną w świecie skalę produkują „zieloną” energię w technologii spalania wielopaliwowego – współspalania węgla z importowaną (z ponad 20 państw) biomasą. Jest to technologia nieefektywna i generalnie niewspierana w innych państwach Unii Europejskiej. Żadne wsparcie nie jest zaś skierowane do obywateli (potencjalnych prosumentów, czyli zarazem producentów i konsumentów energii) oraz do technologii lokalnego wytwarzania tzw. „zielonego ciepła” – podkreślają w liście do premiera przedstawiciele branży OZE. 
 

Pod listem podpisało się 33 organizacji branżowych i ekologicznych w tym: Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej, Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych, Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, Polska Izba Ekologii, Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki oraz Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne.

 

Więcej informacji o liście można znaleźć na stronie internetowej energetykaobywatelska.com

gramwzielone.pl