Uwagi IEO do projektu ustawy o OZE z 31 grudnia 2013 r.

Uwagi IEO do projektu ustawy o OZE z 31 grudnia 2013 r.
supertem, flickr cc-by-2.0

{więcej}Instytut Energetyki Odnawialnej opublikował uwagi do ostatniego projektu ustawy o OZE w wersji 4.1., który został zaprezentowany przez rząd 31 grudnia 2013 r. 

W komunikacie IEO podkreśla brak spójności treści projektu w wersji 4.1. z przygotowaną przez resort gospodarki Oceną Skutków Regulacji i apeluje o zmianę zarówno projektu ustawy jak i OSR. – OSR nie odzwierciedla rzeczywistych skutków regulacji. OSR w ocenie IEO ma poważne braki; dyskryminuje prosumentów i nawet sama w sobie poddaje w wątpliwość sens ekonomiczny wprowadzania systemu aukcyjnego jako zasadniczego elementu wsparcia OZE, który ma być wprowadzony razem z uchwalaniem ustawy – informuje IEO. 

REKLAMA

Jak ponadto zauważa Instytut, OSR nie stwierdza, że aktualny projekt ustawy wdraża w pełni przepisy dyrektywy 2009/28/WE, w szczególności w zakresie transparentności i dostępu do sieci, ani że proponowane przepisy nie prowadzą do obniżenia kosztów wsparcia dla nowych inwestycji.

REKLAMA