Polski Kongres Energii Odnawialnej odbędzie się 3 lutego w Płocku

Polski Kongres Energii Odnawialnej odbędzie się 3 lutego w Płocku
PKEO

{więcej}Następnym miastem na mapie konferencji w ramach Polskiego Kongresu Energii Odnawialnej będzie Płock. Piąte wydarzenie z cyklu zaplanowane jest na 3 lutego 2014 r.Patronem honorowym V konferencji jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska i Główny Konserwator Przyrody Janusz Zaleski, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski, Starosta Płocki Michał Boszko oraz poseł na Sejm RP i Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP Piotr Zgorzelski.
                                                          
Kongres jest wydarzeniem o charakterze regionalnym i cyklicznym. Wcześniejsze konferencje miały miejsce we Wrocławiu, Bydgoszczy, Olsztynie i Białymstoku. Pierwsza edycja Kongresu zostanie zakończona w czerwcu 2014 r., jednak ze względu na dużą popularność tego wydarzenia, organizator planuje już kolejne konferencje dla drugiej edycji.
 
Najbliższa konferencja odbędzie się w Centrum Edukacji przy ul. Kobylińskiego 25 w Płocku. Swój udział zapowiedział m.in.: prezes Fundacji Polski Kongres Gospodarczy i poseł na Sejm RP Waldemar Pawlak, dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Gospodarki Janusz Pilitowski, poseł na Sejm RP Piotr Zgorzelski, marszałek Adam Struzik, zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Barbara Koszułap czy b. wicemarszałek Sejmu RP Ewa Kierzkowska. Wśród uczestników spotkania znajdą się przedstawiciele organizacji branżowych, eksperci i inwestorzy z sektora odnawialnych źródeł energii. Cztery dotychczas zorganizowane konferencje pokazały, że ich cechą charakterystyczną  jest znacząca ranga dla danego regionu, silna reprezentacja samorządów, obecność przedstawicieli Parlamentu RP i kluczowych dla sektora OZE ministerstw.

REKLAMA

Konferencja rozpoczenie się debatą przedstawicieli Rządu RP, Parlamentu RP, Parlamentu Europejskiego oraz organizacji branżowych na temat polityki Unii Europejskiej dotyczącej odnawialnych źródeł energii. Uczestnicy debaty postarają się znaleźć odpowiedź na pytanie – czy kierunek polityki UE w tym zakresie jest szansą czy zagrożeniem dla polskiej gospodarki i energetyki.  Następnie każdy uczestnik konferencji będzie mógł wziąć udział w dwóch blokach paneli dyskusyjnych, które zostaną poprowadzone przez cenionych ekspertów z branży OZE. Pierwsze trzy równoległe debaty zostaną poświęcone temu, jak stymulować rozwój inwestycji w sektorze energii słonecznej, szansom związanym z rozwojem OZE dla gmin w Polsce oraz biomasie, biogazowi i energii z odpadów w kontekście nowego systemu wsparcia dla sektora. Czwarty panel, przygotowany m.in. przez Ambasadę Republiki Federalnej Niemiec, będzie dotyczył  doświadczeń Niemiec w rozwoju OZE. Kolejna debata będzie poprowadzona przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej na temat perspektyw dla sektora wiatrowego w Polsce do 2020 r. Konferencję zamkną warsztaty pt: „Konsultacje dla samorządów na temat dobrych praktyk w zakresie relacji na linii inwestor – gmina”, podczas, którego dystrybuowany będzie materiał edukacyjny w zakresie powyższego zagadnienia. Pełen zarys programu konferencji oraz formularz rejestracyjny jest dostępny na stronie internetowej www.energiajutra.eu.
 
O Polskim Kongresie Energii Odnawialnej
 
Organizatorem Polskiego Kongresu Energii Odnawialnej jest Zielona Strona Mocy, natomiast Partnerem Strategicznym Fundacja Polski Kongres Gospodarczy, Pracodawcy RP oraz Fundacja Wspólnego Rozwoju.
 
Do grona Partnerów Platynowych należą: KGHM Polska Miedź (polski potentat dynamicznie rozwijający nowe technologie odnawialnych źródeł energii); DCEO Group (grupa firm, które świadczą handlowe oraz finansowe usługi konsultingowe na rzecz wykonawców projektów oraz inwestorów z zakresu energii wiatrowej, fotowoltaiki oraz biogazowni) oraz EDP Renewables (portugalski inwestor z branży energetyki wiatrowej). Partnerem Złotym jest firma Viessmann (jedna z największych światowych firm w branży systemów techniki grzewczej, założona w 1917 roku).
 
Pozostali Partnerzy: Ernst&Young, Vistula Bank Spółdzielczy, Spółdzielcza Grupa Bankowa, E-kiosk, Agencja Nieruchomości Rolnych, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Instytut Energetyki Odnawialnej, Finacorp, Krajowa Izba Gospodarcza, Green Cross Poland, Havas PR Warsaw, Bank Ochrony Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Towarzystwo Elektrowni Wodnych, Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego oraz Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw.

komunikat prasowy

REKLAMA