Bruksela wesprze sektor energii morskiej i oceanicznej

Bruksela wesprze sektor energii morskiej i oceanicznej
Redvers, flickr cc-by-2.0

{więcej}Komisja Europejska przedstawiła plan działania dotyczący wsparcia rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii morskiej i oceanicznej.  Na dzień dzisiejszy głównym punktem tego planu jest stworzenie forum, gdzie strony zainteresowane rozwojem sektora energii morskiej i oceanicznej mogłyby podejmować współpracę. 

Plan rozwoju obejmuje wszystkie technologie pozyskiwania energii odnawialnej z mórz i oceanów poza morską energią wiatrową. Dostępne zasoby źródeł tej energii na świecie przekraczają zarówno obecne, jak i przewidywane zapotrzebowanie na energię. Natomiast energię z tych źródeł można uzyskać na wiele sposób, na przykład z energii fal i energii pływów.

– Jak podkreśliliśmy w strategii „niebieskiego wzrostu”, energia mórz i oceanów otwiera nowe możliwości stymulowania wzrostu gospodarczego i tworzenia tak bardzo teraz potrzebnych miejsc pracy. Działania na rzecz pełnego rozwoju sektora energii morskiej i oceanicznej pozwolą nam wykorzystać jego potencjał przy pomocy innowacyjnych rozwiązań, a także zapewnić Europie czystą energię odnawialną – mówi Maria Damanaki, unijna komisarz ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa.

REKLAMA
REKLAMA

Rozwój tego sektora może przyczynić się do obniżenia emisyjności gospodarki UE, a także do zrównoważenia produkcji energii z innych odnawialnych źródeł. Produkcja energii z mórz i oceanów pozwoliłaby również na zapewnienie mieszkańcom Europy bezpiecznych i pewnych odnawialnych źródeł energii, a także przyczyniłaby się do stworzenia nowych miejsc pracy.

– Energia mórz i oceanów kryje w sobie wiele możliwości poprawy bezpieczeństwa dostaw. Niniejszy komunikat ma na celu przyczynienie się do wspierania innowacji technologicznych i do osiągnięcia celów strategii „Europa 2020” i przyszłych strategii w tym zakresie. Rozwijanie wielu różnych źródeł energii odnawialnej, w tym energii mórz i oceanów, ułatwi również włączenie takiej energii w europejski system energetyczny – podkreślił Günther Oettinger, unijny komisarz ds. energii.

gramwzielone.pl