Projekt ustawy o OZE na Komitecie Rady Ministrów. Istotne zmiany w nowej wersji 6.1

Projekt ustawy o OZE na Komitecie Rady Ministrów. Istotne zmiany w nowej wersji 6.1
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Marie-Hélène Cingal, flickr cc-by-2.0

{więcej}Podczas czwartkowego posiedzenia komitetu stałego wiceministrowie ponownie zajmą się projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii – informuje Obserwator Legislacji Energetycznej portalu WysokieNapiecie.pl.

Przesłana na KRM wersja 6.1 projektu z 29 stycznia różni się od poprzedniej wersji 4.1 z 31 grudnia 2013 roku jedynie kilkoma szczegółami.

Zgodnie z nową wersją projektu ustawy wysokość współczynnika dla instalacji współspalania (tzw. prostego oraz dedykowanego), które zostały zdefiniowane jedynie do 2020 roku (na poziomie odpowiednio 0,5 i 1), po tej dacie ustalić ma rząd, a nie Minister Gospodarki, jak w poprzednich projektach.

REKLAMA
REKLAMA

Poszerzono liczbę elektrowni wodnych, które utrzymają wsparcie zielonymi certyfikatami i będą mogły wystartować w aukcjach o instalacje o mocy do 5 MW, chociaż w poprzednim projekcie MG przewidywało obcięcie wsparcia dla wszystkich elektrowni wodnych o mocy powyżej 1 MW. Zmianie nie uległy natomiast podstawowe założenia projektu:

1. energia zakontraktowana w aukcji będzie od wytwórcy kupowana tylko w ilości cenie określonej w ofercie, waloryzowanej co roku wskaźnikiem inflacji,
2. w aukcji dla nowych źródeł będą mogły wystartować jedynie instalacje gotowe do budowy, ze wszystkimi pozwoleniami i umowami,
3. oddzielnie organizowane będą aukcje dla instalacji do 1 MW i większe, przy czym dla pierwszych zarezerwowano 25 proc. dostępnej na aukcji wspieranej produkcji energii,
4. nadal zamiast rzeczywistej aukcji proponowany jest przetarg z  jednokrotną możliwością złożenia oferty i długimi terminami informowania o wynikach,
5. system wsparcia taryfą gwarantowaną rozliczać będzie Operator Rozliczeń Energii Odnawialnej, należący w całości do Skarbu Państwa. Pierwsza stawka opłaty OZE, uwzględniania w rachunkach za energię w 2015 roku, ma wynieść 2,27 zł/MWh netto
6. wprowadzone mają zostać ulgi dla przedsiębiorstw energochłonnych (od 20 do 80 proc. mniejsze obowiązki OZE),
7. opłata zastępcza zostanie zamrożona w wysokości obowiązującej w 2013 roku, czyli 297,35 zł/MWh
8. ustawowo ograniczono maksymalny obowiązek udziału energii elektrycznej z OZE do 20 proc.
9. projekt przewiduje pierwszeństwo przyłączenia OZE do sieci

wysokienapiecie.pl