Apel branży OZE w sprawie celów polityki energetycznej i klimatycznej UE do 2030 roku

Apel branży OZE w sprawie celów polityki energetycznej i klimatycznej UE do 2030 roku
Senvion press

{więcej}Komisja Europejska w dniu 22 stycznia 2014 r. opublikowała komunikat dotyczący polityki klimatycznej i energetycznej UE do roku 2030. Założono w niej wiążące cele redukcji emisji gazów cieplarnianych (GC) o 40% w stosunku do poziomu 1990 r. oraz 27% cel dla całej UE w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE). Wskazano, że efektywność energetyczna odgrywać będzie ważną rolę, nie ustalono natomiast konkretnego celu w tym zakresie.
 
Racjonalny kierunek działań na rzecz poprawy konkurencyjności europejskiej i polskiej gospodarki, prowadzi przez następujące strategiczne obszary działania:
 
1. Poprawa efektywności energetycznej.
2. Powszechne wykorzystanie odnawialnych, lokalnych zasobów energii.
3. Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych inne niż poprawa efektywności energetycznej czy wykorzystanie OZE.
 
Efektywność energetyczna jest ważnym elementem budowania konkurencyjnej i mniej zależnej od importu paliw gospodarki UE. Techniczny potencjał w perspektywie roku 2030 jest znaczny i szacuje się go na 44% (w stosunku do scenariusza „biznes jak zwykle”). Szczególnie istotnymi obszarami działania są budynki oraz nowe budownictwo oraz transport. Efektywność energetyczna tworzy znaczną ilość miejsc pracy i wspiera lokalne gospodarki w każdym regionie UE. Dodatkowo, ograniczając zapotrzebowanie na energię, ułatwia penetrację energetyki odnawialnej i tym samym dodatkowo wzmacnia efekt redukcji emisji gazów cieplarnianych, co jest nie tylko niezbędne, ale również opłacalne ekonomicznie. Dlatego brak jasno określonego celu poprawy efektywności energetycznej należy uznać za zaniechanie budowania konkurencyjnej i silnej gospodarki, wykorzystującej efektywność zasobową w tym energetyczną.
 
Komisja Europejska w swojej ocenie wpływu proponowanych celów politycznych wykazuje, że ustalenie 3 wiążących celów, w tym OZE na poziomie min. 30-35% zwiększy bezpieczeństwo energetyczne regionu, zredukuje niekorzystny bilans handlowy paliw kopalnych oraz zmniejszy niekorzystny wpływ energetyki na środowisko i zdrowie. Również średnia cena energii w tym przypadku będzie niższa niż w przypadku przyjęcia jednego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych.
 
Energetyka odnawialna nie tylko nie generuje emisji, ale jest w stanie zapewnić konkretne, wymierne korzyści gospodarcze, nowe miejsca pracy, nie obciąża środowiska naturalnego i pozwala na oszczędność surowców kopalnych, wydłużając okres ich eksploatacji. Jej rozwój wpływa korzystnie na aktywizację gospodarczą na poziomie gmin, zwłaszcza regionów słabiej rozwiniętych, a także sprzyja rozwojowi innowacyjności. W szybkim tempie jest w stanie uzupełniać pojawiające się w Polsce niedobory mocy i ułatwić stopniową wymianę przestarzałej infrastruktury energetycznej.
 
Polskie firmy i organizacje pozarządowe postulują o bardziej ambitne i wiążące cele na rok 2030, niż te zaproponowane przez Komisję Europejską w zakresie:
– udziału energetyki odnawialnej, 
– efektywności energetycznej,
– redukcji emisji gazów cieplarnianych.
 
Jesteśmy przekonani, że stabilna kontynuacja polityki energetycznej UE przyniesie wymierne korzyści gospodarce, konsumentom i środowisku.

REKLAMA


Sygnatariusze apelu:
REKLAMA


PSEW