Producenci zielonej energii zapłacą akcyzę?

Producenci zielonej energii zapłacą akcyzę?
DONG press

{więcej}W projekcie ustawy o OZE w wersji 6.1 rząd nie uwzględnił zwolnienia z akcyzy producentów zielonej energii, którzy będą działać w ramach systemu aukcji. Tymczasem takie zwolnienie przysługuje w ramach systemu zielonych certyfikatów. Jak wskazuje Wojciech Krok z kancelarii podatkowej Parulski & Wspólnicy Doradcy Podatkowi s.c., takie rozwiązanie może być niezgodne z prawem unijnym. 

W obecnym systemie wsparcia producenci energii z OZE, którzy otrzymują zielone certyfikaty, są zwolnieni z płacenia akcyzy za sprzedawaną energię. Tymczasem – jak zwraca uwagę na łamach wnp.pl Wojciech Krok – nowe rozwiązania w postaci systemu aukcyjnego takiej ulgi już nie przewidują. 

Obecnie podstawą do umorzenia akcyzy jest potwierdzenie umorzenia świadectwa pochodzenia wydanego za produkcję danej ilości energii. Natomiast nowy projekt ustawy o OZE nie przewiduje zwolnienia z akcyzy dla instalacji OZE, które nie będą objęte systemem zielonych certyfikatów. 

REKLAMA
REKLAMA

Jak zauważa Wojciech Krok, propozycja zwolnienia z akcyzy dla instalacji produkujących energię w ramach systemu aukcyjnego była uwzględniona we wcześniejszych projektach ustawy o OZE, jednak nie uwzględniono jej w projekcie z 29 stycznia br. (wersja 6.1). 

Przedstawiciel kancelarii Parulski & Wspólnicy Doradcy Podatkowi s.c zwraca uwagę, że taki podział producentów OZE pod względem akcyzy może być niezgodny z regulacjami Uni Europejskiej. – Ustawodawca unijny przewiduje możliwość zwolnienia od akcyzy energii z odnawialnych źródeł, ale nie dopuszcza już różnicowania tych źródeł. Po drugie, rozwiązanie zapisane w wersji 6.1 projektu ustawy o OZE jak się wydaje dosyć istotnie zmniejsza preferencje dla nowo budowanych instalacji OZE. Gdyby przyjęte zostało rozwiązanie oparte na gwarancjach pochodzenia, takie instalacje uzyskiwałyby bowiem dodatkowe przychody ze sprzedaży gwarancji. W skali branży OZE mówimy prawdopodobnie o istotnych kwotach, bo przypomnijmy, że w Polsce akcyza na energię elektryczną wynosi 20 zł/ MWh – wnp.pl cytuje Wojciecha Kroka. 

gramwzielone.pl