URE opublikował pierwsze sprawozdania dotyczące mikroinstalacji OZE

URE opublikował pierwsze sprawozdania dotyczące mikroinstalacji OZE
SolarWorld press

{więcej}Urząd Regulacji Energetyki opublikował sprawozdania zakładów enegetycznych dotyczące przyłączania do ich sieci mikroinstalacji OZE. 

Operatorzy sieci dystrybucyjnych są zobowiązani do tworzenia półroczonych sprawozdań w zakresie przyłączania mikroinstalacji OZE na mocy ostatniej nowelizacji Prawa energetycznego z 26 lipca 2013 r., która wprowadziła do polskiego prawa ułatwienia i prefenrecje dla osób fizycznych instalujących prywatne instalacje odnawialnych źródeł energii, których moc nie przekracza 40 kW. 

Obowiązek ten jest regulowany przez art. 9w ustawy Prawo energetyczne, a pierwsze sprawozdania dotyczące II półrocza 2013 r. operatorzy sieci energetycznych musieli złożyć w URE do 30 stycznia br. 

REKLAMA
REKLAMA

W większości sprawozdań ich autorzy deklarują, że do zarządzanych przez nich sieci energetycznych nie jest przyłączona żadna mikroinstalacja OZE. Na liście podmiotów zobowiązanych do przekazania sprawozdań dot. mikroinstalacji brakuje dokumentów przedłożonych przez spółki dystrybucyjne czołowych grup energetycznych.