Zielone partnerstwo miast europejskich

Zielone partnerstwo miast europejskich
Green twinning
{więcej}Partnerstwo miast tworzy możliwość skutecznej wymiany informacji, doświadczeń i pomysłów w rozmaitych dziedzinach życia. Jak podkreśla Jean Bareth, pierwszy sekretarz generalny Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR): – Twinning oznacza współpracę dwóch społeczności, które poszukują okazji do podjęcia działań w perspektywie europejskiej, a także pragną wspólnie stawić czoła swoim problemom i nawiązać coraz mocniejsze więzi przyjaźni.
 
W obszarze zrównoważonego wykorzystania energii i ochrony środowiska do takiej współpracy zachęca miasta projekt „GREEN TWINNING” (Budowanie kompetencji i wymiana doświadczeń w zakresie strategii zrównoważonego rozwoju energetycznego w miastach), współfinansowany z programu Inteligentna Energia dla Europy. Jego celem jest zmniejszenie zróżnicowania kompetencji energetycznych pomiędzy poszczególnymi miastami z 6 krajów europejskich poprzez promocję efektywnej i odnawialnej energetyki rozproszonej. Ideą projektu zielonych gmin bliźniaczych jest, aby gminy z krajów o niskim poziomie rozwoju zrównoważonej energetyki, m.in. z Grecji, Bułgarii, Polski, Słowenii czy Rumunii – zacieśniały współpracę z gminami hiszpańskimi mającymi już doświadczenia na tym polu.
 
37 miast i gmin z nowych Państw Członkowskich UE – z Polski Jarocin, Kościerzyna, Lublin, Lubin, Pałecznica, Piaseczno i Śrem – dzięki międzynarodowym warsztatom i szkoleniom, wymianie personelu, podróżom studyjnym, wsparciu krajowych koordynatorów i punktu doradczego (tzw. helpdesku dostępnego pod adresem http://helpdesk.green-twinning.eu/home) uzyskuje wiedzę i pomoc w podjęciu oraz wypełnianiu zobowiązań sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów. Ten oddolny ruch europejski skupia władze lokalne i regionalne, które dobrowolnie zobowiązują się do podniesienia efektywności energetycznej oraz zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii na swoim terenie.
 
Ta ambitna inicjatywa rozrasta się wręcz lawinowo – obecnie do Porozumienia przyłączyło się już ponad 5 450 europejskich miast i gmin, co oznacza, że ponad 180 mln mieszkańców aktywnie uczestniczy w działaniach zmierzających do przekroczenia unijnego celu, jakim jest zmniejszenie emisji CO2 o 20% do 2020 roku. W Polsce do dziś 42 samorządy lokalne podpisały Porozumienie Burmistrzów i opracowują lub realizują Plany działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAPy).
 
W ramach projektu Green Twinning w lipcu 2013 r. dwie polskie gminy – sygnatariusze Porozumienia – nawiązały współpracę twinningową z miastami hiszpańskimi, które stawiają czoła podobnym wyzwaniom: Kościerzyna z Padul i Piaseczno z Guadix. Zawarte umowy twinningowe pomogą im rozwijać współpracę umożliwiającą wzmocnienie kompetencji administracyjnych niezbędnych do osiągnięcia celów Porozumienia Burmistrzów. Umożliwią też udaną realizację inicjatyw z zakresu racjonalnego wykorzystania energii i jej źródeł odnawialnych w oparciu o rozwiązania już sprawdzone przez drugą stronę. Twinning charakteryzuje się także wzajemną odpowiedzialnością za osiągnięcie określonych celów. Aby zapewnić powodzenie partnerstwa, gminy będą współdziałać poprzez wymianę informacji i transfer know-how tak, aby obie strony odnosiły korzyści z realizacji projektu.
 
Jednym z najlepszych sposobów zdobywania wiedzy jest bezpośredni kontakt i podpatrywanie tego, co robią koledzy z innych samorządów, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Tylko poprzez bezpośrednie kontakty, wizyty i rozmowy możemy być na bieżąco z tym, co się dzieje w Europie i na świecie w zakresie racjonalnego użytkowania energii. Wymiana doświadczeń pomiędzy samorządami jest bardzo ważna. Gminy nie są dla siebie rywalami – podkreśla Zbigniew Michniowski, prezes Zarządu Stowarzyszenia i zastępca prezydenta Bielska-Białej.
 
Projekt Green Twinning trwać będzie do marca 2014 r., a uczestniczy w nim 10 partnerów z 6 krajów europejskich. Gminy pragnące przystąpić do Porozumienia Burmistrzów i zainteresowane nawiązaniem partnerskiej współpracy z doświadczonymi sygnatariuszami zapraszamy do kontaktu ze Stowarzyszeniem Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, krajowym koordynatorem projektu.
REKLAMA
REKLAMA

Stowarzyszenie Gmin
Polska Sieć „Energie Cités”