Zielone certyfikaty niedozwoloną pomocą publiczną? KE sprawdza polski system wsparcia dla OZE

Zielone certyfikaty niedozwoloną pomocą publiczną? KE sprawdza polski system wsparcia dla OZE
Fpto: Stuart Chalmers, flickr cc-by

{więcej}Bruksela prowadzi postępowanie mające na celu wyjaśnienie czy stosowany w Polsce system wsparcia producentów zielonej energii jest zgodny z unijnymi zasadami konkurencyjności. 

Komisja Europejska bada, czy stosowany w Polsce system zielonych certyfikatów, które są przyznawane za produkcję i sprzedaż zielonej energii, stanowiąc dodatkowy przychód jej producentów, jest zgodny z unijnym prawem. 

Jak poinformował portal Gramwzielone.pl Antoine Colombani, rzecznik unijnego komisarza ds. konkurencyjności Joaquina Almunii, Komisja Europejska obecnie prowadzi korespondecję z polskimi władzami na temat możliwej pomocy publicznej, która miałaby być stosowana w ramach polskiego systemu zielonych certyfikatów. 

REKLAMA
REKLAMA

– Postępowanie jest prowadzone i jak dotąd w sprawie oceny systemu zielonych certyfikatów nie zapadły jeszcze żadne decyzje – poinformował portal Gramwzielone.pl rzecznik unijnego komisarza ds. konkurencji Antoine Colombani. 

Jeśli Komisja Europejska uznałaby, że subsydiowanie producentów energii odnawialnej w ramach stosowanego w naszym kraju systemu zielonych certyfikatów jest niedozwoloną pomocą publiczną, jedną z możliwych konsekwencji mogłaby być nawet konieczność zwrotu całej, przyznanej dotąd za pośrednictwem zielonych certyfikatów pomocy. 

gramwzielone.pl