Ogólnopolski Szczyt Energetyczny – Gdańsk 2014

Ogólnopolski Szczyt Energetyczny – Gdańsk 2014
Ogólnopolski Szczyt Energetyczny

{więcej}W dniach 26-27 marca br. w MTG AMBEREXPO w Gdańsku odbędzie się II Ogólnopolski Szczyt Energetyczny – Gdańsk 2014, organizowany przez Europejskie Centrum Biznesu przy współpracy i pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka oraz Prezydenta Miasta Gdańsk Pawła Adamowicza. Temat przewodni spotkania brzmi: ENERGETYKA DLA GOSPODARKI – GOSPODARKA DLA ENERGETYKI.
 
Województwo pomorskie jest kluczowym ośrodkiem gospodarczym, które dysponuje olbrzymim potencjałem i zapleczem predysponującym miasto Gdańsk do roli gospodarza ogólnopolskich spotkań o charakterze polityczno-gospodarczym. Pomorze skupia jak w soczewce wszystkie aspekty i problemy nurtujące branżę: kwestie bezpieczeństwa energetycznego, rozwoju OZE, eksploatacji złóż gazu łupkowego, potencjalnej lokalizacji elektrowni atomowej i konwencjonalnej, a także sieci przesyłowych i połączeń transgranicznych. Szczyt ma na celu zebranie przedstawicieli sektora energetycznego, kluczowych instytucji finansowych oraz polityków i ekonomistów celem przeprowadzenia dyskusji ukierunkowanej na zdefiniowanie barier (regulacyjnych, infrastrukturalnych, systemowych), zagrożeń i szans dla dalszego rozwoju polskiej gospodarki.
 
Program z potwierdzonymi prelegentami oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.osegdansk.pl a także stronach patronów medialnych OSE GDAŃSK 2014
.

REKLAMA

Europejskie Centrum Biznesu


REKLAMA