Oświadczenie PIEGO ws. postępowania KE dot. nielegalnej pomocy publicznej dla OZE

Oświadczenie PIEGO ws. postępowania KE dot. nielegalnej pomocy publicznej dla OZE
PIGEO

{więcej}Poniżej prezentujemy oświadczenie Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej (PIGEO) w sprawie postępowania Komisji Europejskiej dotyczącego nielegalnej pomocy publicznej dla m.in. współspalania i energetyki wodnej.

W związku z pogłoskami płynącymi z kręgów rządowych i sektora energetycznego, jakoby Zarząd Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej wystąpił do Komisji Europejskiej o zbadanie legalności pomocy publicznej, jaka trafia do instalacji współspalania i energetyki wodnej, otrzymujących tzw. zielone certyfikaty oświadczamy, że PIGEO nigdy nie podejmowała i nie podejmuje takich działań.

REKLAMA

Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej od kilku lat zwracała natomiast publicznie uwagę na niespójność i niesprawiedliwie zasady funkcjonującego w Polsce systemu wsparcia dla odnawialnych źródeł energii, kierując swoje opinie i stanowiska w pierwszej kolejności do odpowiedzialnych za ten sektor  agend i instytucji państwowych . Żadne z tych stanowisk nie podnosiło problemu „niedopuszczalności pomocy publicznej”, natomiast wskazywano, że koszty systemu wsparcia dla sektora OZE, jakie ponoszą konsumenci końcowi można byłoby znacznie ograniczyć, racjonalizując poziom wsparcia dla tzw. „dużej wody” i współspalania.
Rząd konsekwentnie ignorował te opinie.

REKLAMA

Rozpowszechnianie dziś opinie, jakoby to PIGEO było inicjatorem działań Komisji Europejskiej traktujemy jako próbę znalezienia kozła ofiarnego, którego można byłoby obciążyć odpowiedzialnością za ewentualne negatywne skutki braku działań eliminujących niesprawiedliwe rozwiązania systemowe. Wpisuje się to w ciąg manipulacji i dezinformowania opinii publicznej dotyczących sektora OZE w Polsce z jakimi mamy do czynienia praktycznie od początku obecnej dekady.

Prezes Zarządu
prof. dr hab. Andrzej Radecki