Resort Bieńkowskiej zajmie się ustawą korytarzową

Resort Bieńkowskiej zajmie się ustawą korytarzową
Elżbieta Bieńkowska, foto: Newseria

{więcej}Jedna z najważniejszych sektora elektroenergetycznego i jednocześnie jedna z najbardziej opóźnionych ustawa korytarzowa, została przekazana do dalszych praz z Ministerstwa Gospodarka do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Projekt ustawy korytarzowej „leżakował” w resorcie gospodarki ponad 4 lata. Jak tłumaczyło MG: – uzgodnienie projektu napotkało liczne trudności, głównie z uwagi na fakt, że dotyczy bardzo skomplikowanej materii — reguluje m.in. stosunki prawne między przedsiębiorcami energetycznymi a odbiorcami energii oraz dotyczy różnego rodzaju infrastruktury, tj. elektroenergetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej – za „Puls Bizensu”

Jak informuje „PB” jest z najtrudniejszych rzeczy w pracach na projektem ustawy jest algorytm, zgodnie z którym będą obliczane odszkodowania dla właścicieli nieruchomości, przez które będzię przebiegać budowa sieci. Obecnie wyceny sporządzają rzeczoznawcy dla każdej nieruchomości z osobna. 

REKLAMA
REKLAMA

Drugim bardzo istotną kwestią jest wyznaczenie płatnika odszkodowań, czy ma je wypłacać inwestor czy państwo, a także ustalenie roli samorządów w wytyczaniu korytarzy przesyłowych. 

Przedstawiciele branży energetycznej uważają, że brak ustawy, która pozwoli zlikwidować bariery związane budową infrastruktury energetycznej, wpłynie negatywnie na rozwój gospodarczy.

gramwzielone.pl