Konkurs "Prawo z energią" przedłużony do 7 marca

Konkurs "Prawo z energią" przedłużony do 7 marca
Prawo z energią

{więcej}Organizatorzy Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Energetycznego „Prawo z energią” przypominają wszystkim zainteresowanym, że termin nadsyłania prac został przedłużony do 7 marca 2014.

Konkurs skierowany jest do studentów oraz absolwentów do 27. roku życia i składa się z dwóch etapów.

W ramach pierwszego  etapu należy napisać i przesłać do dnia 7 marca 2014 r. esej (tzw. „esej z ilustracjami”) na jeden z poniższych tematów:

REKLAMA

I. Zadania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki a polityka energetyczna państwa.
II. Na drodze do liberalizacji rynku gazu w Polsce.
III. Przerwy w dostawach energii elektrycznej – czy to możliwe? 
IV. Inwestycje liniowe – cywilnoprawne i administracyjnoprawne sposoby zapewnienia dostępu do nieruchomości na potrzeby budowy sieci przesyłowych i dystrybucyjnych a projekt ustawy o korytarzach przesyłowych.
V. Wpływ rozwiązań prawnych („mały i duży trójpak”) na rozwój generacji rozproszonej ze źródeł odnawialnych.
VI. System wsparcia dla wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji z ciepłem w Prawie energetycznym – stan obecny i perspektywy na przyszłość.

Do drugiego etapu przejdzie 5 osób, których eseje zostały najlepiej ocenione przez Radę Naukową. Gala Finałowa odbędzie się 1. kwietnia 2014 r. w Poznaniu.
 
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, między innymi:

REKLAMA

– za pierwsze miejsce płatne, miesięczne praktyki w kancelarii CMS Polska;
– dla pozostałych finalistów praktyki w Kancelarii GWJ Gramza Wawrzynowicz Jenerowicz Kancelaria Radców Prawnych Sp.p. oraz w Kancelarii Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna Sp.k.;
– nagrody książkowe ufundowane przez wydawnictwo Wolters Kluwer Polska dla wszystkich finalistów;
– możliwość publikacji esejów wszystkich finalistów na Portalu CIRE.pl
Oraz wiele innych ciekawych nagród!
 
Gotowe prace należy przesyłać na adres konkurs.energia@elsa.poznan.pl  do dnia 7 marca 2014 r.

Więcej informacji znajdziecie na stronie internetowej konkursu.

Zapraszamy do udziału!

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa
ELSA Poznań