T. Dąbrowski, MG: ustawa o OZE w tym tygodniu na Radzie Ministrów

T. Dąbrowski, MG: ustawa o OZE w tym tygodniu na Radzie Ministrów
Gramwzielone.pl (c)

{więcej}Podczas wczorajszej debaty poświęconej energetyce w radio TOK FM przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki Tomasz Dąbrowski poinformował o aktualnym stanie prac nad ustawą o OZE. 

Tomasz Dąbrowski poinformował wczoraj, że kończy się etap prac nad projektem ustawy o OZE prowadzonych przez komisje legislacyjne i że projekt jeszcze w tym tygodniu powinien zostać przedłożony do akceptacji Rady Ministrów. 

Przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki odniósł się również do zarzutów uczestników debaty, którzy wskazali, że zaproponowane przez rząd regulacje nie wspierają w wystarczający sposób prosumentów. Podkreślano przy tym budzącą wiele kontrowersji zasadę, zgodnie z którą prosument może odsprzedać operatorowi sieci dystrybucyjnej produkowaną przez siebie energię, ale tylko za cenę wynoszącą 80% ceny hurtowej energii. 

REKLAMA
REKLAMA

Jak odpowiedział T. Dąbrowski, projektowane regulacje stanowią wsparcie dla prosumentów, jednak – jak zaznaczył – wytwarzana przez prosumentów energia ma być w jak największym stopniu konsumowana przez jej producentów i ustawodawca chce przy tym ograniczyć możliwość oddawania jej do sieci energetycznej. 

Cały zapis wczorajszej debaty w TOK FM poświęconej energetyce jest dostępny pod tym linkiem.

gramwzielone.pl