URE podał wartość opłaty zastępczej na 2014 r.

URE podał wartość opłaty zastępczej na 2014 r.
Vestas press

{więcej}Prezes Urzędu Regulacji Energetyki poinformował o obowiązującej w 2014 roku zwaloryzowanej jednostkowej opłacie zastępczej, jaką należy stosować w celu obliczenia opłaty zastępczej przy realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne za rok 2014 (potwierdzenie wytworzenia energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii).

Jak informuje URE, jednostkowa opłata zastępcza obowiązująca w 2014 r., oznaczona symbolem Ozj, o której mowa w art. 9a ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne, po jej waloryzacji, wynosi 300,03 zł.

REKLAMA

źródło: Urząd Regulacji Energetyki

REKLAMA