Berlin: UE powinna zachować pozycję lidera w dziedzinie ochrony klimatu

Berlin: UE powinna zachować pozycję lidera w dziedzinie ochrony klimatu
APM Alex, flickr cc-by

{więcej}Na środowym spotkaniu, które odbyło się w Berlinie w ramach Trójkąta Weimarskiego, ministrowie środowiska Polski, Niemiec i Francji zadeklarowali swoją gotowość do współpracy w dziedzinie ochrony klimatu. Ministrowie poszukiwali zbliżenia stanowisk przed zaplanowaną na najbliższy poniedziałek w Brukseli pierwszą dyskusją o propozycjach Komisji Europejskiej dotyczących pakietu klimatyczno-energetycznego.
 
Ja informuje PAP, w spotkaniu udział wzięli ministrowie Barbara Hendricks (Niemcy), Philippe Martin (Francja) i Maciej Grabowski z Polski, którzy omawiali przedstawione w styczniu przez Komisję Europejską propozycje dotyczące redukcji emisji CO2 oraz udziału energii ze źródeł odnawialnych.

Po zakończeniu spotkania Maciej Grabowski powiedział: – Co do celów polityki klimatycznej jesteśmy zgodni, natomiast co do tempa i metod dochodzenia do tych celów występują różnice zdań – za PAP.

Grabowski wyraził zadowolenie, iż Niemcy i Francja zdają sobie sprawę z tego, że poszczególne kraje UE znajdują się w różnej sytuacji, a to musi mieć przełożenie na definiowanie celów wspólnej polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej.
 
W opinii niemieckiej minister środowiska Barbary Hendricks, UE powinna zachować pozycję lidera w dziedzinie ochrony klimatu, a co z tego wynika nie może „rozwadniać” ambitnych celów klimatycznych. Hendricks za możliwe uznała natomiast przyznanie krajom mającym problemy z ich realizacją więcej czasu lub pomocy finansowej. Zasygnalizowała również gotowość do kompromisu w sprawie handlu emisjami.

REKLAMA
REKLAMA

Jak podkreślił Grabowski, polski rząd nadal analizuje propozycje KE i jej możliwe skutki dla polskiej gospodarki, szczególnie dla sektorów wrażliwych, m.in. transportu i rolnictwa. Ostrzegł, że zbyt szybkie przyjęcie przez UE celów klimatycznych może utrudnić uzgodnienie ich w skali globalnej. Jak zapewnił szef resortu środowiska, stanowisko Polski będzie gotowe przed szczytem UE, który zaplanowano na 20-21 marca i na którym przywódcy 28 państw UE mają omawiać politykę klimatyczną i energetyczną.
 
Nowe propozycja KE dotyczące wspólnej polityki klimatyczno-energetycznej do 2030 roku przewidują m.in. 40-proc. cel redukcji emisji CO2 oraz zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych dla UE do 27 proc. W opinii przedstawicieli polskiego rządu cele te nie są zbieżne z interesami polskiej gospodarki, a  nowe cele powinny być przyjęte dopiero po podpisaniu globalnej umowy klimatycznej.

Jak donosi PAP, w 2015 roku Francja będzie gospodarzem międzynarodowej konferencji klimatycznej. Podczas konferencji mają zapaść rozstrzygnięcia dotyczące umowy międzynarodowej dotyczącej ochrony klimatu po roku 2020. Celem jest, by wszystkie kraje, w tym najwięksi emitenci gazów cieplarnianych – tak krajów rozwiniętych, jak i rozwijających się – podjęły zobowiązania w ramach umowy powszechnej o charakterze wiążącym. Francja dąży do tego, by docelowa umowa była stosowana przez wszystkie strony i by była wystarczająco ambitna, przy czym z punktu widzenia prawa – zdaniem Frnacuzów umowa ta powinna być wiążąca.

gramwzielone.pl