GPI – dane rynku energii elektrycznej w jednym miejscu

GPI - dane rynku energii elektrycznej w jednym miejscu
Nufkin, flickr cc-by-2.0

{więcej}W czwartek ruszył nowy projekt Towarowej Giełdy Energii (TGE), czyli internetowa strona Giełdowej Platformy Informacyjnej (GPI). Od teraz wszystkie informacje, jak zapotrzebowanie na energię elektryczną i jej produkcja, dane o działaniu bloków energetycznych czy farm wiatrowych, prognozy potrzeb i wytwarzania będzie można znaleźć w jednym miejscu.

Na platformie GPI Towarowa Giełda Energii zebrała wszystkie dane rynku energii elektrycznej w ujednoliconej formie. Informacje te były dotychczas publikowane, ale w różny sposób i w różnych miejscach.

– To praktyczna realizacja unijnego rozporządzenia REMIT, które nakazuje publikowanie istotnych dla rynku informacji wewnętrznych nie tylko wytwórcom energii elektrycznej, ale i dużym odbiorcom, których zachowanie ma wpływ na cały hurtowy rynek energii – powiedział Dyrektor GPI/REMIT w TGE Jan Noworyta (za PAP).

REKLAMA

Noworyta przypomniał sytuację, kiedy to nie wszyscy uczestnicy rynku energii odnotowali fakt wyłączenia jednego z dużych bloków energetycznych. W efekcie ich nerwowe decyzje spowodowały, że ceny na rynku energii uległy chwilowemu rozchwianiu.

Jak informuje PAP, platforma GPI składa się z trzech głównych części: obejmującej obowiązki wynikające z REMIT, dotyczącej systemu elektroenergetycznego oraz danych giełdowych.

W ramach REMIT, uczestnicy rynku publikować będą Ważne Informacje Transakcyjne, czyli krótkie komunikaty zawierające istotne dane o awariach, czy planowanych z wyprzedzeniem wyłączeniach bloków. Jak informują przedstawiciele GPI komunikaty mają trafiać na platformę na bieżąco.

REKLAMA

W drugim panelu dotyczącym systemu energetycznego znajdują się dane o planowanym i rzeczywistym zapotrzebowaniu na moc w kraju oraz o wielkości produkcji. Oddzielnie prezentowane są prognozy krótko i długoterminowe i ich wykonania dobowe, a także saldo zagranicznej wymiany handlowej – przez połączenia z systemami energetycznymi sąsiadów.

GPI swym zasięgiem obejmuje już wszystkie bloki sterowane centralnie, dysponowane przez Operatora Systemu Przesyłowego (OSP) i to wraz z planami na trzy lata naprzód. Można będzie zatem w tym miejscu m.in. sprawdzić, czy polskiemu systemowi nie grożą niedostatki mocy.

Ostatnią częścią są dane giełdowe z rynków TGE – np. indeksy cenowe czy wolumeny obrotu energią.

Unijne rozporządzenie REMIT zobowiązuje  także odbiorców do informowania o zużyciu energii i planach w tym zakresie. TGE zamierza prowadzić rozmowy z największymi odbiorcami w kraju, aby takie informacje przekazywali.

W marcu br. TGE rozpoczyna prace nad analogiczną platformą informacyjną dla rynku gazu.

Platorma GPI dostępna jest pod adresem: http://gpi.tge.pl/web/gpi

gramwzielone.pl