„Prosument to sukces całej branży odnawialnych źródeł energii w Polsce"

„Prosument to sukces całej branży odnawialnych źródeł energii w Polsce"
Paweł Wyszyński, wiceprezes Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej

{więcej}W piątek, 28 lutego 2014 r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ustalone zostały szczegółowe warunki programu „Prosument”, mającego na celu dofinansowanie do zakupu i montażu mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii.
 
Program pilotażowy „Prosument” ma na celu wsparcie inwestycji typu prosumenckiego w gospodarstwach domowych. Instrument skierowany będzie do osób fizycznych, a także wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Finansowanie będzie dotyczyło zarówno nowych instalacji energooszczędnych, jak też wymiany istniejących instalacji na bardziej efektywne. Rodzaje przedsięwzięć obejmują zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii typu prosumenckiego do produkcji energii cieplnej i elektrycznej: kotłów na biomasę, pomp ciepła, kolektorów słonecznych, systemów fotowoltaicznych, małych elektrowni wiatrowych i układów mikrokogeneracyjnych.
 
Wiadomo już, że „Prosument” z łącznym budżetem 600 mln złotych będzie podzielony na dwa etapy. W pierwszym z nich, który obejmie lata 2014-2015, wydanych zostanie 200 mln złotych. Kwota 100 mln złotych zostanie przeznaczona dla prosumentów, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, a kolejne 100 mln dla jednostek samorządu terytorialnego. Dotacja w ramach tego etapu wyniesie odpowiednio 40 proc. dla instalacji fotowoltaicznych oraz małych elektrowni wiatrowych oraz 20 proc. dla pozostałych instalacji OZE typu kolektory słoneczne czy pompy ciepła. W drugim etapie programu, który obejmie lata 2016-2020, na dofinansowanie przeznaczonych zostanie 400 mln złotych. Połowa tej kwoty zostanie przeznaczona dla prosumentów, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, a połowa dla jednostek samorządu terytorialnego. W tym etapie kwota dotacji wyniesie 30 proc. dla instalacji fotowoltaicznych oraz małych elektrowni wiatrowych oraz 15 proc. dla pozostałych instalacji OZE typu kolektory słoneczne i pompy ciepła. Zmianie nie ulegnie natomiast oprocentowanie kredytu, które w skali roku wynosić będzie 1 proc. Do obsługi programu zostanie wybrany tylko jeden bank lub konsorcjum.
 
– Ustalenie ostatecznej wersji programu „Prosument” to sukces całej branży odnawialnych źródeł energii w Polsce, który pozwoli na utrzymanie ciągłości dofinansowania zakupu i montażu kolektorów słonecznych – ocenia Paweł Wyszyński, właściciel firmy OPTIMA POLSKA. – To również znaczące osiągnięcie Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej. – Jak widać nasza obecność podczas konsultacji projektu przyniosła wymierne efekty. Mam nadzieję, że wysoki poziom dofinansowania zachęci potencjalnych odbiorców energii do inwestowania w branżę OZE. Co prawda w drugim etapie programu dotacje będą mniejsze, jednak jest to naszym zdaniem właściwe rozwiązanie. Jeśli program będzie cieszył się dużym zainteresowaniem, dotacje w tej wysokości będą miały sens, bo skorzysta z nich jeszcze więcej podmiotów. Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na to, że „Prosument” jest obecnie jedynym programem, który ma szansę realnie pobudzić branżę odnawialnych źródeł energii w Polsce. Ta dotychczas rozwijała się nierównomiernie, co skutkowało wycofaniem się z rynku wielu producentów i inwestorów. Dziś, dzięki nowemu programowi NFOŚiGW mają szansę powstać nowe miejsca pracy. A także – co chyba najważniejsze – osoby, które do tej pory nie wierzyły w odnawialne źródła energii będą mogły wreszcie przekonać się, w jaki sposób mogą one wytwarzać prąd – dodaje Wyszyński.

REKLAMA

Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej

REKLAMA