Prosument: stawki dotacji na poszczególne rodzaje mikroinstlacji

Prosument: stawki dotacji na poszczególne rodzaje mikroinstlacji
foto: Yingli Green Energy press

{więcej}Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjęła warunki programu PROSUMENT, który będzie wspierał w latach 2014-2020 budowę małych instalacji produkujących na własne potrzeby energię z odnawialnych źródeł – informuje Sunny Horizon. 

W wyniku szeregu konsultacji, w których brałem udział, dodano istotne zmiany mogące wprowadzić spore zamieszanie na rynku branży OZE, moim zdaniem korzystne i nowoczesne.

Dofinansowanie przedsięwzięć obejmie zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii typu prosumenckiego do produkcji:
– energii elektrycznej lub
– ciepła i energii elektrycznej,
dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych, w tym dla wymiany istniejących instalacji na bardziej efektywne i przyjazne środowisku.

REKLAMA

Co to oznacza?

To oznacza, że źródło energii cieplnej nie będzie mogło występować samodzielnie, np. sama pompa ciepła czy kolektor słoneczny.
Będą mogły być montowane tylko w skojarzeniu ze źródłem energii elektrycznej, czyli pompa + PV, kolektory + PV, mały wiatrak + kolektor itd.

Takie rozwiązanie powoduje że w naszych domach będą kompleksowe instalacje zaspakajające nas w ciepło i energię elektryczną. Jednocześnie ważnym będzie zasada łączenia dotacji. Np. na pompę ciepła otrzymamy w jednym wniosku 20% dotacji i na PV 40% lub na kolektor słoneczny 20% i na mały wiatrak 40%.

Dodatkową zmianą na plus, za którą bardzo optowałem, jest zwiększenie maksymalnych kosztów kwalifikowanych na montaż akumulatorów do magazynowania energii elektrycznej (PV i małe wiatraki) z 3.000 zł/kW do 5.000zł/kW, oraz wprowadzenie również zasobników c.w.u. dla pomp ciepła jako buforów magazynujących energię cieplną ze szczególnym wskazaniem na zasobniki powyżej 250 l – 8.000 zł.

Bardzo pozytywną zmianą dla prosumentów (lecz nie dla branży) jest obniżenie maksymalnych kosztów kwalifikowanych dla instalacji fotowoltaicznych o mocy poniżej 10 kW do 8 000 zł/kWp (była propozycja 10.000zł) i dla instalacji o mocy od 10 do 40 kW do 6 000 zł/kWp.(była propozycja 8.000zł). Zwracam uwagę na sformułowanie „poniżej 10kW”.

To samo dotyczy obniżenia maksymalnych kosztów kwalifikowanych dla instalacji małych wiatraków o mocy poniżej 10 kW do 11 000 zł/kW (było 13.000zł) i dla instalacji o mocy od 10 do 40 kW do 6 500 zł/kW (było 7.500zł).

Takie dobranie kosztów maksymalnych i położenie innych akcentów w rozwoju instalacji jest według mnie dobrym odzwierciedleniem sytuacji na rynku. Nacisk na obniżenie cen jest konieczny, dla dobra prosumentów, ponadto jeżeli dotychczasowe firmy oferowały tylko sprzedaż i montaż kolektorów czy też samych pomp ciepła, lub kotłów różnego rodzaju, czyli urządzeń tylko dla ciepła, zmusi to te firmy do dalszego rozwoju, do poszerzenia swej oferty. Każdy kto budował dom wie jakim problemem są jednostkowe firmy które biegają po budowie i każda montuje coś swojego, jakim problemem jest nie kompatybilność tych urządzeń. Na kartach katalogowych wszystko pięknie wygląda, lecz brak odpowiedniej współpracy między poszczególnymi urządzeniami powoduje dla inwestora straty, o których dowiaduje się dopiero po latach, kiedy zbilansuje całość. Połączenie ciepła i energii elektrycznej jako jednorodnych systemów dla domu na pewno spowoduje dla inwestora większe zyski.  

Trzeba przyznać, że inicjatywa NFOŚiGW jest pionierską w naszym kraju, szczególnie że na przykład Niemcy czekali prawie 20 lat na wprowadzenie magazynów energii cieplnej i elektrycznej. Dopiero w tamtym roku wprowadzono dla prosumenta dotację 660 euro/kW akumulatorów.

REKLAMA

Stare powiedzenie mówi, że najlepiej zarobione pieniądze to te zaoszczędzone. Oczywiście byłoby miło, gdybyśmy nie czekali 20 lat na ustawę OZE.

Źródła ciepła opalane biomasą:
– kotły o załadunku ręcznym – 1 000 zł/kW;
– kotły o załadunku automatycznym – 1 600 zł/kW.
Jeżeli projekt instalacji przewiduje montaż zasobnika buforowego wody grzewczej – maksymalny koszt kwalifikowany instalacji powiększa się o 200 zł/kW.

Pompy ciepła:
– dla pomp ciepła typu powietrze/woda dla potrzeb c.o. i c.w.u.: 3 000 zł/kW,
– dla pomp ciepła typu powietrze/woda wyłącznie dla potrzeb c.w.u.:
– z zasobnikami c.w.u. o pojemności czynnej od 150 do 250 litrów: 5 000 zł,
– z zasobnikami c.w.u. o pojemności czynnej > 250 litrów: 8 000 zł.
– dla pozostałych pomp ciepła dla potrzeb c.o. i c.w.u.: 5 500 zł/kW.

Kolektory słoneczne:
– 3 500 zł/kW (moc określona zgodnie z normą PN-EN 12975-1 lub równoważną, przy różnicy temperatury (Tm-Ta)=50 K i natężeniu promieniowania słonecznego G=1000 W/m2).

Systemy fotowoltaiczne:
– dla instalacji o mocy poniżej 10 kW: 8 000 zł/kWp,
– dla instalacji o mocy od 10 do 40 kW: 6 000 zł/kWp.
Jeżeli projekt instalacji przewiduje montaż akumulatorów do magazynowania energii elektrycznej – maksymalny koszt kwalifikowany instalacji powiększa się o 5 000 zł/kW.

Małe elektrownie wiatrowe:
– dla instalacji o mocy poniżej 10 kW: 11 000 zł/kW,
– dla instalacji o mocy od 10 do 40 kW: 6 500 zł/kW.
Jeżeli projekt instalacji przewiduje montaż akumulatorów do magazynowania energii elektrycznej – maksymalny koszt kwalifikowany instalacji powiększa się o 5 000 zł/kW.

Mikrokogeneracja:
– dla instalacji na biogaz o mocy poniżej 20 kWe: 40 000 zł/kWe,
– dla instalacji na biogaz o mocy od 20 do 40 kWe: 30 000 zł/kWe,
– dla instalacji na biopłyny lub biomasę o mocy poniżej 20 kWe: 9 000 zł/kWe,
– dla instalacji na biopłyny lub biomasę o mocy od 20 do 40 kWe: 7 000 zł/kWe.

Koszty kwalifikowane
W przypadku instalacji systemów fotowoltaicznych w zakres kosztów kwalifikowanych mogą wchodzić następujące składniki:
zakup, montaż i uruchomienie kompletnej instalacji umożliwiające jej współpracę z instalacjami odbiorczymi w budynku.

W przypadku instalacji przyłączonej do sieci:
– koszt materiałów i robót niezbędnych do przyłączenia do sieci elektroenergetycznej
– zakup, montaż i uruchomienie urządzeń do magazynowania energii elektrycznej lub ciepła
– liczniki energii elektrycznej
– koszt wykonania niezbędnych projektów technicznych oraz dokumentacji do uzyskania pozwoleń administracyjnych ( o ile są wymagane )
– roboty budowlane konieczne do zamontowania instalacji na budynku lub obok budynku ( np. wzmocnienie więźby dachowej, modernizacja instalacji odgromowej jeśli jest niezbędna ).

Uprawomocnienie decyzji Rady Nadzorczej nastąpi dnia 19 marca br. Po tym dniu treść programu zostanie podana do publicznej wiadomości.

O zasadach dofinansowania w ramach programu „Prosument” czytaj także w artykule: Ostateczne zasady programu „Prosument”.

Sunny Horizon