EBI planuje zwiększenie inwestycji w sektor energetyczny w Polsce

EBI planuje zwiększenie inwestycji w sektor energetyczny w Polsce
Werner Hoyer, prezes EBI. Źródło: Comité des Régions/Committee of the Regions flickr cc-by-2.0

{więcej}W 2013 roku Europejski Bank Inwestycyjny, czyli bank finansowany przez państwa Unii Europejskiej, udzielił Polsce finansowania w wysokości 5,7 mld euro, co daje 30% wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim. W bieżącym roku szefowie EBI chcą utrzymać podobny poziom.
 
Finansowanie EBI zostało przeznaczone m.in. na drogi w ramach programu TEN-T (transeuropejska sieć transportowa), na ten cel przeznaczono 1,3 mld euro. Kolejnym miliardem wsparto inwestycje kolejowe i metro. 834 mln euro przeznaczono na program priorytetowy EBI, czyli finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw.

– Wsparcie dla małych i średnich firm w Europie to bardzo istotny segment naszej działalności, bo wiele banków wycofało się z finansowania tego sektora, a te firmy stanowią przecież kręgosłup gospodarki – stwierdził Werner Hoyer, prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego. – Kolejne 106 mln euro zostało przeznaczone na gwarancje dla małych i średnich firm z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (którego EBI jest udziałowcem), a ponad 5 mln euro na mikrokredyty – dodał Hoyer (za wnp.pl).

Kolejnym priorytetem EBI budowa gospodarki opartej na wiedzy i innowacyjności. W Polsce – w ubiegłym roku – bank przeznaczył na ten cel 1,1 mld euro. 490 mln euro kredytu przyznane Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowemu Centrum Nauki umożliwiło sfinansowanie grantów naukowych. Dodatkowo kolejny kredyt w wysokości 480 mln euro sfinansował statutowe zadania badawcze realizowane przez wszelkiego rodzaju pracowników naukowych zatrudnionych przez publiczne uczelnie i instytuty badawcze. 

REKLAMA

Ważnym obszarem inwestycyjnym EBI jest także sektor energetyczny. W 2013 r. zostało przeznaczonych ok. 230 mln euro na modernizację i rozbudowę sieci dystrybucji energii elektrycznej. Bank planuje kolejne inwestycje w polską energetykę, jednak z pewnymi zastrzeżeniami.

REKLAMA

 – Jeśli chodzi o politykę energetyczną, przyjmujemy powszechnie stosowane w UE kryteria – zarówno bezpieczeństwa energetycznego jak i ekologicznego. Oceniamy więc nie tylko strukturę inwestycji czy technologie, ale i wpływ na środowisko. Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie – podkreślił Werner Hoyer (za wnp.pl).

Jak informuje portal wnp.pl, w roku bieżącym bank chce utrzymać przynajmniej tą samą skalę finansowania co w 2013 r. Obecnie szefowie banku wspólnie z Ministerstwem Gospodarki szykują listę projektów, które EBI będzie wspierać. Można jednak oczekiwać, że priorytety inwestycyjne pozostaną takie same.

Dyrektor w EBI Anita Fuerstenberg-Lucius stwierdziła, że w dziedzinie projektów drogowych większy nacisk ma być położony na finansowanie dróg ekspresowych. Dodała także, że około miliarda euro będzie przeznaczone na wsparcie małych i średnich firm. 

– Mamy dużo projektów drogowych i kolejowych, potrzeby w tym sektorze są duże. Następnie jest sektor energetyczny. Zwrócono się do nas o zwiększenie w tym roku finansowania tego sektora. Wiele projektów jest już zatwierdzonych, podpisywane są umowy – stwierdziła Anita Fuerstenberg-Lucius (za wnp.pl).

gramwzielone.pl