Poprawki Senatu do ustawy kogeneracyjnej zostały przyjęte przez Sejm

Poprawki Senatu do ustawy kogeneracyjnej zostały przyjęte przez Sejm
pixel.eight flickr cc-by-2.0

{więcej}Projekt ustawy przywracający wsparcie dla kogeneracji do 2018 roku, który wrócił do Sejmu z poprawkami Senatu, został zaakceptowany przez sejmowe komisje ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa oraz gospodarki.

Jak informuje portal wnp.pl. we wtorek, 11 marca 2014, Komisje Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisja Gospodarki rozpatrywały uchwałę Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa jest potocznie zwana ustawą kogeneracyjną, ponieważ przywraca system wsparcia  w instalacjach wysokosprawnej kogeneracji, produkujących jednocześnie energię elektryczną i ciepło na lata 2014-2018.

REKLAMA

Senat rozpatrując projekt ustawy przyjął dwie poprawki. Pierwszą obniżającą z 15% do 5% minimalny poziom opłaty zastępczej dla kogeneracji węglowej oraz drugą poprawkę doprecyzowującą, że obowiązek umorzenia świadectw pochodzenia energii z kogeneracji węglowej na poziomie 23,2% uwzględnia się w każdym roku z osobna, a nie łącznie dla lat 2014-2018.

REKLAMA

– Poprawka numer jeden obniża dolną granicę jednostkowej opłaty zastępczej do 5% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym. Zmiana ta daje prezesowi URE większą swobodę regulowania systemu wsparcia kogeneracji, uczyni system bardziej elastycznym co będzie miało istotne znaczenie w przypadku wzrostu cen energii elektrycznej na rynku hurtowym ponad poziom obecnie przewidywany. Dzięki większej elastyczności regulator będzie miał możliwość adekwatnego reagowania na zmieniające się warunki rynkowe. Może się to przyczynić do lepszego wyważenia interesów uczestników rynku i wyeliminuje ewentualne nadwsparcie – powiedział Tomasz Tomczykiewicz, wiceminister gospodarki (za wnp.pl).

Przeciwne przyjęciu pierwszej poprawki było Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ), które wnioskowało o jej odrzucenie.

– Poprawka wniesiona przez Senat obniżająca dolną granicę jednostkowej opłaty zastępczej do poziomu zaledwie 5% spowoduje, że wsparcie węglowych źródeł kogeneracyjnych będzie miało wymiar symboliczny. Nadzieja, że wysokość opłaty zastępczej będzie utrzymana na obecnym poziomie jest nikła gdyż od początku działania systemu tj. od 2007 roku prezes URE zawsze ustanawiał opłatę zastępczą na minimalnym poziomie. Zresztą w projekcjach które są czynione z uwagi na to, że elektrociepłownie trzeba dostosować do zaostrzonych norm środowiskowych od 2016 roku żaden rozsądny inwestor nie uwzględni więcej niż 5% jeśli ta poprawka zostanie uchwalona. Taka obniżka opłaty zastępczej negatywnie wpłynie na funkcjonowanie elektrociepłowni oraz możliwości dostosowania ich do zaostrzonych od 2016 roku norm środowiskowych – przekonywał Marian Babiuch, prezes PTEZ (za wnp.pl).

gramwzielone.pl