Dofinansowanie na efektywną dystrybucję ciepła i chłodu

Dofinansowanie na efektywną dystrybucję ciepła i chłodu
NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozdzieli unijne fundusze na projekty z zakresu efektywnej dystrybucji ciepła i chłodu. Nabór wniosków rozpocznie się 30 kwietnia i potrwa do 28 czerwca br. Zainteresowani pozyskaniem dotacji mają szansę na udział w szkoleniu zaplanowanym na 15 maja br.

Do rozdysponowania w konkursie na dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, z działania 1.5 „Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu”, jest 100 mln zł. Połowę budżetu zarezerwowano na dofinansowanie inwestycji, które są realizowane na obszarze miast średnich, miast tracących funkcję społeczno-gospodarcze oraz projektów realizowanych na obszarze wskazanym w ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne).

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu nie może przekroczyć 85 proc.

REKLAMA

Do dofinansowania nie kwalifikują się projekty z terenu województwa śląskiego, które mogą otrzymać wsparcie z poddziałania 1.7.2. Ponadto o dotacje ubiegać mogą się jedynie projekty realizowane na terenie województw, w których w czasie trwania naboru w POIiŚ nie przeprowadzono naboru wniosków o dofinansowanie na dany typ inwestycji.

Konkurs daje możliwość dofinansowania takich przedsięwzięć jak przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu (celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji), budowa przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych (skutkująca likwidacją węzłów grupowych), budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi (w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym) oraz podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej (mające na celu likwidację indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji).

REKLAMA

O wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, a także podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST nie będące przedsiębiorcami, a ponadto spółdzielnie mieszkaniowe.

NFOŚiGW przeprowadzi bezpłatne szkolenie, podczas którego omówione zostaną założenia ogólne i instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie, metodyka wyliczenia wskaźników rezultatu oraz szacowania zmniejszenia strat sieci i węzłów, pomoc publiczna, procedury zawierania umów oraz zagadnienia dotyczące części finansowej wniosku o dofinansowanie.

Spotkanie odbędzie się 15 maja w siedzibie Narodowego Funduszu w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 3a. Zgłoszenia będą przyjmowane do 10 maja za pomocą formularza dostępnego na stronie NFOŚiGW.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o