Rząd wzmocni kontrolę sprzedaży kotłów na paliwa stałe

Rząd wzmocni kontrolę sprzedaży kotłów na paliwa stałe
Mateusz Morawiecki. Fot. KPRM, flickr cc

Rada Ministrów wczoraj przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o Inspekcji Handlowej, którego celem jest wzmocnienie systemu nadzoru i kontroli nad wprowadzanymi do obrotu kotłami na paliwo stałe.

Przygotowany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości projekt nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska, który wczoraj przyjęła Rada Ministrów, dotyczy kontroli nad obrotem kotłów o znamionowej mocy cieplnej nie większej niż 500 kW, które są powszechnie używane przez gospodarstwa domowe, a także przez małe i średnie zakłady produkcyjne oraz usługowe. 

Jak zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, nowe regulacje ograniczą wprowadzanie na rynek kotłów niespełniających standardów emisyjności, określonych w przepisach krajowych i unijnych.

REKLAMA

Wcześniej minister rozwoju i finansów wydał rozporządzenie z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe o mocy do 500 kW. Wdrożono w tym zakresie nowe wymagania dotyczące emisji tlenku węgla, organicznych związków gazowych oraz pyłu, a także wprowadzono zakaz stosowania rusztu awaryjnego.

Z kolei w marcu br. weszło w życie rozporządzenie ministra przedsiębiorczości zmieniające rozporządzenie z 2017 roku, jednak mimo przeprowadzonej nowelizacji – jak podkreśla Kancelaria Premiera – niezbędne okazało się wprowadzanie zmian na poziomie ustawowym. 

KPRM wskazuje, że w przyjętym wczoraj projekcie ustawy przewidziano rozwiązania wzmacniające efektywność systemu kontroli przestrzegania przepisów dotyczących wymagań dla kotłów na paliwo stałe. W praktyce nowe regulacje mają umożliwić wykonywanie skutecznej kontroli przez organy Inspekcji Handlowej, dotyczące spełniania przez przedsiębiorców – wprowadzających do obrotu kotły na paliwo stałe o znamionowej mocy cieplnej nie większej niż 500 kW – wymagań zawartych w znowelizowanym rozporządzeniu z 1 sierpnia 2017 r.

REKLAMA

W przypadku niespełnienia tych wymagań organy Inspekcji Handlowej będą mogły ograniczyć wprowadzanie tych urządzeń do obrotu oraz nakładać na przedsiębiorców administracyjne kary pieniężne sięgające do 5 proc. przychodu uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym ze sprzedaży przestarzałych kotłów, ale nie mniej niż 10 tys. zł, czyli tyle, ile wynosi średnia rynkowa wartość jednego kotła klasy 5.

Dodatkowo wprowadzono regulacje ograniczające wprowadzanie do obrotu w Polsce kotłów na paliwo stałe o znamionowej mocy cieplnej nie większej niż 500 kW –  niespełniających polskich wymagań – przez podmioty z innych krajów Unii Europejskiej, Turcji i państw EFTA (będących stroną umowy o EOG), co ma umożliwić skuteczne zwalczanie nadużyć i niedopuszczanie do obrotu kotłów o parametrach niezgodnych z polskimi wymaganiami i co ma oznaczać, że producenci z tych państw i naszego kraju będą podlegać takim samym wymaganiom dotyczącym kotłów na paliwo stałe.

KPRM zapewnia, że uszczelnienie systemu kontroli nad wprowadzaniem do obrotu kotłów na paliwo stałe ograniczy sprzedaż urządzeń wysokoemisyjnych reklamowanych jako niskoemisyjne i tym samym ograniczy nieuczciwą konkurencję, która jest udziałem nierzetelnych sprzedawców i producentów – np. fałszujących  świadectwa jakości kotłów lub sprzedających kotły bezklasowe pod innymi nazwami.

Po przyjęciu powyższych rozwiązań przez Radę Ministrów ich procedowaniem zajmie się teraz Sejm.

Nowe rozwiązania przyjęte w nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska mają wejść w życie w większości po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.