Od dzisiaj dotacje na pompy ciepła, fotowoltaikę i termomodernizację także online

Od dzisiaj dotacje na pompy ciepła, fotowoltaikę i termomodernizację także online
Fot. Gramwzielone.pl (C)

NFOŚiGW uruchamia dzisiaj internetowy kanał przyjmowania wniosków w programie dotacji na termomodernizację i wymianę źródeł ciepła w domach jednorodzinnych Czyste Powietrze. Jak złożyć e-wniosek o dotację?

Nabór wniosków w nowej wersji programu Czyste Powietrze został uruchomiony w połowie ubiegłego miesiąca, jednak do dzisiaj wnioski można było składać tylko na papierze, pobierając je ze stron poszczególnych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Od dzisiaj działa już ogólnopolska, rządowa platforma składania wniosków w programie Czyste Powietrze, która została uruchomiona na rządowym portalu gov.pl.

REKLAMA

Jak poinformował na Twitterze Piotr Woźny, do niedawna prezes NFOŚiGW, który odpowiadał za przygotowanie nowej wersji Czystego Powietrza, przygotowania do uruchomienia e-wniosków w tym programie, wymagające m.in. zintegrowania systemów informatycznych poszczególnych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i systemu Narodowego Funduszu, zajęły pięć miesięcy.

Jak złożyć elektroniczny wniosek o dotację w programie Czyste Powietrze?

Po wejściu na stronę gov.pl należy wybrać zakładkę „Nieruchomości i środowisko”, a następnie „Skorzystaj z programu Czyste Powietrze” i tam złożyć wniosek po uprzednim zarejestrowaniu się i zalogowaniu. Do wypełnionego wniosku należy dołączyć niezbędne dokumenty w formie załączników.

Tak wypełniony i skompletowany wniosek można wysłać, finalizując cały proces złożeniem podpisu elektronicznego za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

NFOŚiGW podkreśla, że dla osób, które nie mają profilu zaufanego, nadal funkcjonuje dotychczasowa ścieżka. Przy tej opcji należy zalogować się na Portalu Beneficjenta dostępnym na stronie internetowej właściwego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Następnie należy wydrukować i wypełnić wniosek, który po podpisaniu, wraz z załącznikami, trzeba dostarczyć w wersji papierowej do wybranego WFOŚiGW lub gminy.

W nowej wersji Czystego Powietrza NFOŚiGW zrezygnował z konieczności załączenia do wniosku audytu energetycznego i dokumentu potwierdzającego dochody w przypadku ubiegania się o dofinansowanie w podstawowym wymiarze. Ten dokument zostanie zastąpiony oświadczeniem wnioskodawcy.

Do wniosku o dofinansowanie będzie trzeba dołączyć jedynie dokument poświadczający własność nieruchomości w przypadku braku księgi wieczystej, ewentualnie zgodę współwłaścicieli budynku lub małżonka na realizację inwestycji.

Natomiast w przypadku ubiegania się o podwyższoną dotację konieczne będzie jeszcze dołączenie wydawanego przez gminę dokumentu potwierdzającego dochody.

Fundusz zastrzega, że dofinansowaniu podlegają inwestycje zakończone, będące w trakcie realizacji lub jeszcze nierozpoczęte, jednak rozliczeniu mogą podlegać koszty poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, ale jednocześnie nie wcześniej niż przed 15 maja 2020 r., kiedy został uruchomiony nowy nabór wniosków w Czystym Powietrzu.

Dofinansowane przedsięwzięcie należy zakończyć w terminie do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinasowanie.

REKLAMA

Nowe zasady dotacji

Beneficjentami dofinansowania w nowej edycji programu Czyste Powietrze mogą być osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami domu jednorodzinnego lub znajdującego się w nim lokalu mieszkalnego. Nie ma możliwości finansowania inwestycji w budynkach będących w trakcie budowy. Dofinansowanie może objąć tylko budynki, dla których uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

Dofinansowanie w programie realizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska można przeznaczyć na wymianę, zakup i montaż źródeł ciepła, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, ocieplenie przegród budowlanych, stolarkę okienną i drzwiową oraz dokumentację projektową i audyt energetyczny.

Nowością jest możliwość otrzymania dotacji na mikroinstalację fotowoltaiczną. W pierwszej edycji programu można było uzyskać na nią – podobnie jak na kolektory słoneczne – tylko pożyczkę. Teraz program Czyste Powietrze ma zostać zintegrowany z innym programem NFOŚiGW Mój Prąd, z którego przyznawane są dotacje do 5 tys. zł na montaż domowych instalacji fotowoltaicznych o mocy 2-10 kW.

Dofinansowanie jest przyznawane wyłącznie w formie dotacji – w przeciwieństwie do pierwszej edycji programu, w której można było też ubiegać się o preferencyjną pożyczkę.

Obecnie podstawowy poziom dofinansowania jest przyznawany przy dochodzie rocznym nieprzekraczającym 100 tys. zł, natomiast podwyższoną dotację będzie mogło uzyskać gospodarstwo domowe wieloosobowe przy dochodach miesięcznych do 1400 zł netto na osobę, a w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – do 1960 zł netto na osobę.

Maksymalna wysokość dotacji wyniesie 20 tys. zł w przypadku podstawowego poziomu dofinansowania i 32 tys. zł przy rozszerzonym dofinansowaniu dla mniej zamożnych beneficjentów.

Na razie nie można jeszcze skorzystać z drugiej z wymienionych opcji. Jej uruchomienie wymaga sfinalizowania prowadzonych obecnie prac legislacyjnych.

Będzie można ponadto uzyskać komercyjną pożyczkę na inwestycje realizowane w ramach programu Czyste Powietrze w jednym z banków, które nawiążą współpracę z NFOŚiGW.

Na ten moment ta opcja nie jest jeszcze aktywna. Fundusz na razie rozmawia z bankami zrzeszonymi w Związku Banków Polskich, które mogą zaangażować się w program. Oferta finansowania uzupełniającego i pomostowego ma zostać uruchomiona we wrześniu br.

W program zaangażowane są także wybrane gminy, w których będzie można składać wnioski w wersji papierowej przekazywane następnie do właściwego wfośigw. Obecnie taka możliwość występuje już w przypadku około 650 gmin.

Zmiany w nowej wersji programu – uproszczenie wniosku i zmniejszenie liczby dokumentów – mają przyczynić się do znaczącego skrócenia okresu od złożenia wniosku do przyznania dofinansowania. Fundusz szacuje, że dotychczas ten proces zajmował średnio 90 dni, a teraz ma to być 30 dni.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.