Bartłomiej Orzeł rządowym pełnomocnikiem ds. walki ze smogiem

Bartłomiej Orzeł rządowym pełnomocnikiem ds. walki ze smogiem
Fot. KPRM, flickr cc

Zmiany w programie Czyste Powietrze, ale nie rewolucja. Do tego program wymiany źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych. Takie mają być efekty działań nowego pełnomocnika rządu ds. programu Czyste Powietrze.

Jako pierwszy funkcję rządowego pełnomocnika ds. programu Czyste Powietrze, od utworzenia tego stanowiska na początku 2018 roku, pełnił Piotr Woźny. W tym czasie rząd wprowadził szereg regulacji zmierzających do poprawy jakości powietrza w Polsce poprzez ograniczenie tzw. niskiej emisji.

Wprowadzono nowe normy dla dopuszczanych do sprzedaży kotłów i paliw stałych, implementowano system kontroli handlu takimi produktowami, rozszerzono podatkową ulgę termomodernizacyjną czy w końcu pojawiła się nowa wersja programu dofinansowania termomodernizacji i wymiany źródeł ciepła w domach jednorodzinnych pt. Czyste Powietrze.

REKLAMA

Teraz zadania rządowego pełnomocnika ds. walki ze smogiem będzie wypełniać Bartłomiej Orzeł, który dzisiaj został powołany na to stanowisko przez premiera.

Bartłomiej Orzeł wcześniej działał m.in. w Sądeckim Alarmie Smogowym wchodzącym w skład największej krajowej organizacji pozarządowej, której celem jest walka ze smogiem – Polskiego Alarmu Smogowego.

W wypowiedzi cytowanej przez Polską Agencję Prasową Bartłomiej Orzeł wśród swoich planów wskazał zmiany w programie Czyste Powietrze, które mają mieć jednak charakter „ewolucyjny”, a nie „rewolucyjny”, a także zwrócił uwagę na dotąd niezaadresowany bardziej na poziome centralnym problem emisji z budynków wielorodzinnych.

W najbliższym czasie w programie Czyste Powietrze wprowadzony powinien zostać wyższy poziom dofinansowania dla mniej zamożnych osób. Ponadto do procedowania wniosków powinny włączyć się banki. Według wcześniejszych deklaracji banki miały przyjmować wnioski już w tym miesiącu, jednak obecnie brakuje informacji, kiedy stanie się to możliwe.

REKLAMA

– Dla mnie to nowe-stare wyzwania. Serdecznie dziękuję za zaufanie premierowi i mojemu poprzednikowi Piotrowi Woźnemu, który wykonał tytaniczną pracę w tym zakresie – napisał na Twitterze Bartłomiej Orzeł.

– Trzymam kciuki za powodzenie w tej niełatwej misji i deklaruję pełne wsparcie i dzielenie się swoimi doświadczeniami we wdrażaniu programu Czyste Powietrze – odpowiedział Piotr Woźny.

Instytucja rządowego pełnomocnika ds. programu Czyste Powietrze została utworzona przez premiera Mateusza Morawieckiego w marcu 2018 roku.

Zgodnie z rozporządzeniem z 16 marca 2018 roku, do zadań pełnomocnika należy „zapewnienie koordynacji działań administracji rządowej w ramach realizacji programu Czyste Powietrze oraz współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi zajmującymi się kwestiami poprawy jakości powietrza w Rzeczypospolitej Polskiej”.

Zgodnie z rządowym rozporządzeniem pełnomocnik wypełnia swoje zadania poprzez: 1. przewodniczenie Komitetowi Sterującemu Krajowego Programu Ochrony Powietrza; 2. monitorowanie i analizowanie sposobu realizacji działań wynikających z Programu oraz proponowanie działań optymalizujących jego realizację; 3. opracowywanie koncepcji ekonomicznych, prawnych i organizacyjnych optymalizujących realizację Programu; 4. kierowanie rekomendacji i opinii związanych z realizacją działań w ramach Programu do organów administracji rządowej i samorządowej, jak również jednostek sektora finansów publicznych oraz innych podmiotów, których aktywność może przyczynić się do optymalizacji realizacji działań w ramach Programu; 5. współpracę międzynarodową, w szczególności wymianę informacji z organami państw członkowskich Unii Europejskiej, innych państw oraz właściwych organizacji międzynarodowych w zakresie regulacji prawnych oraz polityk mających na celu poprawę jakości powietrza; 6. podejmowanie działań w celu pozyskania ze źródeł krajowych i zagranicznych środków finansowych niezbędnych do przyspieszenia realizacji działań w ramach Programu; 7. opiniowanie projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów mających wpływ na realizację Programu; 8. dokonywanie ocen oraz formułowanie wniosków w zakresie doskonalenia działań poszczególnych organów administracji rządowej oraz jednostek sektora finansów publicznych na potrzeby poprawy jakości powietrza w Rzeczypospolitej Polskiej.

W ubiegłym miesiącu rozporządzenie prezesa Rady Ministrów zostało zmienione. Dodano zapisy, zgodnie z którymi „pełnomocnika powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów”, „obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną oraz kancelaryjno‑biurową Pełnomocnika zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów”, a także pojawił się zapis, zgodnie z którym „wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów”.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.