Kolejna gmina z dotacją z programu Stop Smog

Kolejna gmina z dotacją z programu Stop Smog
Fot. Ministerstwo Rozwoju

Kolejna gmina sięgnie po dotacje z rządowego programu Stop Smog. Niedługo w programie zostaną wprowadzone zmiany, które mają ułatwić pozyskanie dofinansowania kolejnym gminom.

Program Stop Smog jest adresowany do gmin, w których stężenie zanieczyszczeń przekracza normy unijne. Środki przekazywane są gminom na podstawie zawartych porozumień, a następnie mają trafiać do osób ubogich energetycznie, zamieszkujących domy jednorodzinne, które wymagają termomodernizacji. Chodzi o osoby mniej zamożne i z tego powodu mające kłopoty z zaspokojeniem potrzeb energetycznych, np. ogrzewaniem mieszkania i wody.

Program ma być realizowany do końca 2024 roku i jego całkowity budżet ma wynieść 1,2 mld zł. 

REKLAMA

W piątek porozumienie z kolejnym beneficjentem programu Stop Smog podpisała wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz w obecności Bartłomieja Orła, rządowego pełnomocnika ds. walki ze smogiem.

Dzięki temu Rybnikowi zostaną przekazane fundusze, które pomogą sfinansować wymianę nieekologicznych źródeł ciepła i termomodernizację 100 budynków jednorodzinnych.

Program w Rybniku będzie realizowany przez najbliższe 3 lata, a jego budżet wynosi 5,3 mln zł. Wkład budżetu państwa to 60 proc., a pozostała kwota zostanie pokryta z budżetu miasta.

Od lutego 2019 w programie Stop Smog podpisano łącznie siedem porozumień z gminami na łączną kwotę 54,4 mln zł – w tym 37,4 mln zł przyznano z budżetu państwa – obejmujących działania w 1127 budynkach na terenie gmin Skawina, Sucha Beskidzka, Pszczyna, Niepołomice, Tuchów, Sosnowiec oraz Rybnik.

Program Stop Smog jest realizowany na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, polega na termomodernizacji prywatnych budynków jednorodzinnych, w tym w szczególności obejmuje: wymianę lub likwidację nieekologicznych źródeł ciepła (kotłów na paliwo stałe); przyłączenie do sieci ciepłowniczej, elektroenergetycznej lub gazowej; ocieplenie budynków; a także inne działania związane z realizowanymi inwestycjami, w tym przygotowanie dokumentacji technicznej oraz usługi doradztwa energetycznego dla mieszkańców.

W Programie Stop Smog gmina pełni rolę inwestora odpowiedzialnego za realizację poszczególnych przedsięwzięć, m.in. nabór mieszkańców, przygotowania dokumentacji, wyboru wykonawców inwestycji oraz rozliczenia.

Ostatnio Sejm uchwalił nowelizację ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, która zakłada wprowadzenie ułatwień w programie Stop Smog.

Jak zapewniają autorzy nowelizacji, przyjęte rozwiązania powinny zwiększyć zainteresowanie samorządów tym programem. Wprowadzane zmiany to m.in.:

REKLAMA

– zmniejszenie minimalnej liczby budynków jednorodzinnych, która umożliwi wnioskowanie o środki z programu (z 2 do 1 proc. lub 20 budynków) oraz jednorazowe zniesienie tego limitu, w sytuacji gdy wcześniej gmina zawarła co najmniej jedno porozumienie,

– zmniejszenie z 50 na 30 proc. wymaganej redukcji zapotrzebowania na ciepło grzewcze liczonego łącznie dla wszystkich przedsięwzięć niskoemisyjnych realizowanych przez gminę – autorzy ustawy zaznaczają, że osiągnięcie 30 proc. oszczędności energii staje się najbardziej optymalnym poziomem ze względu na stan budynków zajmowanych przez osoby ubogie energetycznie,

– skrócenie z 10 do 5 lat okresu utrzymania efektów przedsięwzięć niskoemisyjnych,

– rozszerzenie zakresu przedsięwzięcia niskoemisyjnego o: a) przyłączenie budynku do sieci elektroenergetycznej; b) modernizację istniejącego przyłącza ciepłowniczego, gazowego lub elektroenergetycznego; c) zapewnienie budynkowi dostępu do energii z instalacji OZE wraz z likwidacją źródła nie spełniającego standardów niskoemisyjnych,

– dopuszczenie do możliwości realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych również w budynkach będących w zasobach mieszkaniowych gminy,

– umożliwienie związkom międzygminnym i powiatom wnioskowania do programu w imieniu i na rzecz kilku gmin,

– dopuszczenie do możliwości realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych również w budynkach będących w zasobach mieszkaniowych gminy,

– a także umożliwienie związkom międzygminnym i powiatom wnioskowania do programu w imieniu i na rzecz kilku gmin oraz zniesienie obowiązku opracowywania gminnych programów niskoemisyjnych.

Uchwalona wczoraj nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów zostanie teraz skierowana do prac w Senacie, który może zaproponować do niej poprawki, ale ich uwzględnienie w finalnej treści ustawy będzie wymagało zgody Sejmu. Później ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Znowelizowana ustawa ma wejść w życie po 30 dniach od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem pakietu wybranych rozwiązań, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.