Po dotacje na te źródła ogrzewania najczęściej sięgają Polacy

Po dotacje na te źródła ogrzewania najczęściej sięgają Polacy
Kari Söderholm, flickr cc

Po dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację domu w programie Czyste Powietrze zgłosiło się już ponad 177 tys. gospodarstw domowych. Na montaż jakich urządzeń chcą pozyskać dotacje dotychczasowi wnioskodawcy?

Program Czyste Powietrze umożliwia pozyskanie dofinansowania na instalację bardziej ekologicznego źródła ciepła i termomodernizację domu jednorodzinnego i jest realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska od września 2018 roku.

W ramach prowadzonej od połowy maja 2020 r. drugiej edycji programu można wnioskować wyłącznie o dofinansowanie w formie dotacji. Wcześniej możliwe było również pozyskanie preferencyjnej pożyczki, jednak ta forma finansowania cieszyła się znacznie mniejszą popularnością wśród wnioskodawców, którzy aplikowali głównie o dofinansowanie bezzwrotne.

REKLAMA

Do 6 listopada wojewódzkie fundusze ochrony środowiska w całej Polsce przyjęły w sumie 177,3 tys. wniosków o dofinansowanie z Czystego Powietrza, z czego 38 tys. w drugiej edycji.

W tym 4,6 tys. wniosków wpłynęło w formie elektronicznej. W ten sposób można je składać od 10 czerwca br.

Zdecydowanie najwięcej wniosków przyjął wojewódzki fundusz w Katowicach (6584), następnie fundusze w Krakowie (4190), Warszawie (3761), Poznaniu (3146) oraz Łodzi (3002). Najmniej zarejestrowały fundusze w Zielonej Górze (944), Szczecinie (999) oraz Białymstoku (1153).

Dotychczasowi wnioskodawcy aplikowali o środki w wysokości 3,34 mld zł, z czego 397,5 mln zł to wartość wniosków złożonych w drugiej, aktualnej edycji programu.

Jednocześnie z informacji uzyskanych przez portal Gramwzielone.pl w NFOŚIGW wynika, że do końca ubiegłego miesiąca podjęto niemal 150 tys. pozytywnych decyzji o przyznaniu dofinansowania na łączną kwotę 2,953 mln zł. W tym podpisano ponad 144,3 tys. umów na 2,6 mld zł, a pieniądze do końca października otrzymało niemal 75 tys. beneficjentów. Suma wypłat przekroczyła 1 mld zł.

Jakie urządzenia chcą montować beneficjenci?

Beneficjenci programu Czyste Powietrze mają do wyboru szereg technologii grzewczych, o których dofinansowanie mogą wystąpić. Póki co można ubiegać się także na piece na paliwa kopalne, ale przyszłość takich źródeł w Czystym Powietrzu wydaje się niepewna, ponieważ na takie instalacje, nawet opalane gazem, niechętnie zaczyna patrzeć Unia Europejska, a to pieniądze z UE mają w dużej mierze tworzyć w najbliższych latach budżet programu.

Z Czystego Powietrza do tej pory można było pozyskać dofinansowanie m.in. na zakup i montaż pieca na węgiel czy gaz, kotła na biomasę, pompy ciepła, kotła olejowego, ogrzewania elektrycznego, a także na przyłączenie do sieci ciepłowniczej.

Dodatkowo w obecnej edycji programu prowadzonej do połowy maja 2020 r. można wystąpić o dotację w wysokości do 5 tys. zł na montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy rzędu 2-10 kW. Taka instalacja może np. zasilić i obniżyć koszty użytkowania pompy ciepła.

Wcześniej, w pierwszej edycji Czystego Powietrza, dofinansowanie na domowe instalacje fotowoltaiczne, podobnie jak w przypadku kolektorów słonecznych, można było pozyskać wyłącznie w formie preferencyjnej pożyczki.

O dofinansowanie jakich urządzeń najczęściej ubiegają się osoby, które zgłosiły się dotąd po pieniądze z Czystego Powietrza?

1. Kotły na gaz

Z informacji uzyskanych przez portal Gramwzielone.pl od NFOŚiGW wynika, że najwięcej dotychczasowych wnioskodawców wystąpiło o dofinansowanie na źródło ciepła w postaci kotła gazowego kondensacyjnego. Taka pozycja znalazła się w ponad 73,4 tys. wnioskach.

Kotły gazowe kondensacyjne dofinansowane z Czystego Powietrza muszą spełniać wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej. W ramach kosztów kwalifikowanych może zostać ujęta m.in. instalacja prowadząca od przyłącza do kotła lub od zbiornika na gaz do kotła.

2. Koty na biomasę

Drugim źródłem ciepła pod względem popularności okazują się kotły na biomasę. O dofinansowanie na nie wystąpiło ponad 30,5 tys. wnioskodawców.

Tutaj mieszczą się kotły na pellet drzewny, które powinny posiadać świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów dotyczących ekoprojektu oraz klasę efektywności energetycznej minimum A+. Dofinansowanie jest przyznawane jedynie na urządzenia z automatycznym podawaniem paliwa, bez możliwości zainstalowania rusztu awaryjnego lub przedpaleniska.

3. Pompy ciepła

Trzecie miejsce w rankingu najpopularniejszych źródeł ciepła w programie Czyste Powietrze przypada pompom ciepła. Zostały one wpisane do ponad 25,3 tys. złożonych dotychczas wniosków.

Pompy ciepła – w zależności od zastosowanej technologii – muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+. 

4. Kotły na węgiel

Na czwartej pozycji są kotły na węgiel, które chce zamontować ponad 24,8 tys. wnioskodawców.

Kotły na węgiel muszą posiadać świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów dotyczących ekoprojektu, a także klasę efektywności energetycznej minimum B na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej. Dofinansowanie jest przyznawane jedynie na kotły z automatycznym podawaniem paliwa, nie mogą one posiadać rusztu awaryjnego lub przedpaleniska.  

Dodatkowo źródła ciepła dofinansowane z Czystego Powietrza muszą spełniać wymogi aktów prawa miejscowego, w tym uchwał antysmogowych, które w wybranych lokalizacjach mogą już eliminować zastosowanie kotłów na węgiel lub zakładają wprowadzenie zakazu ich stosowania w najbliższych latach.

REKLAMA

Reklama

Gdzie szukać paneli fotowoltaicznych?

Poniżej przedstawiamy ranking serwisu Oferteo.pl dotyczący 18 343
firm instalujących panele fotowoltaiczne, najlepszych w 2020 roku w
poszczególnych miastach:

5. Ogrzewanie elektryczne

O urządzenia grzewcze zasilane energią elektryczną (z wyjątkiem pomp ciepła) wnioskowało dotąd ponad 2,5 tys. uczestników programu.

W tym przypadku w grę wchodzi pozyskanie środków także na materiały izolacyjne wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego, zbiornika akumulacyjnego/buforowego czy zbiornika cwu z osprzętem.

6. Podłączenie do sieci

O dofinansowanie na podłączenie do sieci ciepłowniczej wystąpiło do końca ubiegłego miesiąca 549 wnioskodawców chcących pozyskać środki z Czystego Powietrza.

7. Kotły olejowe kondensacyjne

Ta forma ogrzewania cieszy się jak na razie najmniejszą popularnością wśród dotychczasowych uczestników programu Czyste Powietrze. Po dofinansowanie na kotły olejowe do końca października zgłosiło się 202 właścicieli domów jednorodzinnych.

Kotły olejowe kondensacyjne muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A. W ramach kosztów kwalifikowanych może zostać ujęta instalacja prowadząca od zbiornika na olej do kotła.

Ponad 6,3 tys. wniosków o dotację na fotowoltaikę

Na źródło energii elektrycznej w formie instalacji fotowoltaicznych w pierwszej edycji programu, w której były one finansowanie wyłącznie w formie pożyczek, złożono w sumie 3118 wniosków, w tym najwięcej w wojewódzkich funduszach we Wrocławiu (358), Poznaniu (327) i Krakowie (295), a najmniej w Rzeszowie (56), Zielonej Górze (65) i Białymstoku (88).

Z kolei w drugiej edycji programu, prowadzonej od maja, w której na domowe instalacje PV przyznawane są dotacje, fotowoltaikę wpisano do złożonych do końca ubiegłego miesiąca 3246 wniosków. Najwięcej takich wniosków wpłynęło do wojewódzkich funduszy w Katowicach (613), Krakowie (507) i Warszawie (278), a najmniej w Białymstoku (71) i Zielonej Górze (83).

Razem daje to liczbę 6364 wniosków o dofinansowanie na fotowoltaikę złożonych od początku realizacji programu Czyste Powietrze.

Wymogi programu zakładają przyznanie dotacji na podłączoną do sieci fotowoltaikę o mocy od 2 kW do 10 kW. Inny warunek to wyprodukowanie elementów instalacji do 24 miesięcy przed montażem. Nie można pozyskać dofinansowania na rozbudowę już istniejącej instalacji PV.

Obecnie dotacje na domową fotowoltaikę w wysokości do 5 tys. zł można jeszcze pozyskać w innym programie NFOŚiGW pt. Mój Prąd. W tym przypadku od września ubiegłego roku, kiedy ruszył ten program, złożono już ponad 200 tys. wniosków na kwotę dotacji przekraczającą 1 mld zł.

W danych udostępnionych portalowi Gramwzielone.pl przez Narodowy Fundusz brakuje natomiast liczb dotyczących wniosków z kolektorami słonecznymi.

– Niestety tych danych nie jesteśmy w stanie zebrać, bo kolektory wchodzą w skład pozycji kosztów: instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Wchodzą w tę pozycję, ale nie są obowiązkowe do wykonania w ramach tej pozycji, więc to, że ktoś zawnioskował o instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej nie oznacza, że zrobił też kolektory. Dlatego też nie mamy informacji z wniosku, ile tych kolektorów jest montowanych. Jest to do sprawdzenia wyłącznie na etapie wypłaty środków, kiedy beneficjent przedstawi fakturę za zakup i montaż kolektorów. Jednak jest to pracochłonne zadanie dla wfośigw, bo musiałyby przejrzeć tysiące faktur i wyłapać te na kolektory, więc nie jest to do zrobienia – tłumaczy Donata Bieniecka-Popardowska z serwisu prasowego NFOŚiGW.

Kolektory słoneczne, na które można uzyskać dofinansowanie z Czystego Powietrza, muszą posiadać europejski certyfikat Solar Keymark wraz z załącznikiem technicznym lub równoważny certyfikat potwierdzający przeprowadzenie badań kolektora.

Podstawą Czystego Powietrza jest, obok źródeł ciepła, także termomodernizacja. O środki na ten cel do końca ubiegłego miesiąca wystąpiło ponad 89,9 tys. wnioskodawców. Z tego ponad 34,1 tys. było już wówczas na etapie zakończenia prac i finalizowania wniosku o płatność.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.