Ruszają prace nad ogólnopolskim spisem urządzeń grzewczych

Ruszają prace nad ogólnopolskim spisem urządzeń grzewczych
GeS, flickr cc

Wczoraj powołany został komitet sterujący projektem Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE), który będzie realizowany w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego w latach 2020-2023. W ramach ZONE powstanie m.in. centralna ewidencja źródeł ogrzewania. Jej utworzenie umożliwia podpisana kilka dni temu przez prezydenta nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji.

Zadania komitetu sterującego projektem ZONE mają koncentrować się na koordynowaniu i monitorowaniu prac projektowych oraz proponowaniu nowych działań mających na celu ograniczanie smogu.

W skład komitetu wejdą przedstawiciele administracji centralnej i samorządowej, pełnomocnik rządu ds. walki ze smogiem Bartłomiej Orzeł czy Adrzej Guła, prezes Polskiego Alarmu Smogowego.

REKLAMA

Jak czytamy w komunikacie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego na temat projektu ZONE, szkodliwe substancje powodujące smog mają największe natężenie w sezonie grzewczym, ponieważ w Polsce dominujący wpływ na jakość powietrza mają zanieczyszczenia wynikające z tzw. niskiej emisji, czyli spaliny emitowane w okresie zimowym z domowych palenisk.

GUNB podkreśla, że systemowa wymiana pieców węglowych – tzw. kopciuchów – jest trudna ze względu na brak informacji na temat źródeł niskoemisyjnego ciepła w budynkach.

Rozwiązaniem ma być wdrożenie systemu informatycznego, który będzie zbierał i udostępniał dane o budynkach i wykorzystywanych w nich urządzeniach grzewczych.

W tym celu w ramach projektu ZONE powstanie Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, która ma być aplikacją do gromadzenia i udostępniania informacji na temat tego, w jaki sposób ogrzewamy nasze domy.

REKLAMA

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) powstanie na mocy ustawy popisanej wcześniej w tym miesiącu przez prezydenta.

CEEB ma gromadzić dane na temat budynków i lokali oraz eksploatowanych w nich: 1) źródeł ciepła, w tym zasilania z sieci ciepłowniczej, 2) źródeł energii elektrycznej, 3) spalania paliw, w rozumieniu art. 157a ust. 1 pkt 7 ustawy – Prawo ochrony środowiska, o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW.

Powszechny spis źródeł ciepła ma zostać przeprowadzony do końca przyszłego roku. Wykonana na potrzeby CEEB inwentaryzacja budynków zostanie połączona ze składaniem pisemnych deklaracji dotyczących źródeł ciepła i spalania.

Cały proces będzie się wiązać z zobowiązaniem właścicieli lub zarządców budynków bądź lokali, którzy przed wejściem w życie nowych regulacji eksploatowali źródła ciepła lub spalania – kotły gazowe, kotły na paliwa stałe, piece kaflowe, kuchnie węglowe – do złożenia do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta specjalnej deklaracji pisemnej o posiadaniu takich urządzeń. Dane z deklaracji zostaną wprowadzone do CEEB.

O ile podpisana ostatnio przez prezydenta nowelizacja ustawy o termomodernizacji wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, o tyle przepisy odnoszące się do utworzenia CEEB zaczną obowiązywać z dniem wdrożenia stosownych przepisów technicznych umożliwiających prowadzenie ewidencji.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.