Dotacje na wymianę źródeł ogrzewania. Kolejny pilotaż NFOŚiGW

Dotacje na wymianę źródeł ogrzewania. Kolejny pilotaż NFOŚiGW
Ministerstwo Klimatu i Środowiska

W Pszczynie na Śląsku od dzisiaj realizowany będzie kolejny obok ogłoszonego dwa dni temu dla województwa zachodniopomorskiego antysmogowy pilotaż Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mający na celu wymianę pieców i termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Na podstawie rocznej oceny jakości powietrza za 2019 r., przygotowanej przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, opracowano listę 261 najbardziej zanieczyszczonych gmin w Polsce, gdzie występują równocześnie przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu oznaczanego w pyle PM10. 

Z myślą o tych gminach Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz NFOŚiGW opracowały pilotażowy program wymiany pieców i termomodernizacji bloków wielorodzinnych, który rozpoczyna się dzisiaj w Pszczynie. 

REKLAMA

– Chcemy sprawdzić, na ile nasze dodatkowe wsparcie – razem z wdrażanymi już programami Czyste Powietrze i Stop Smog – pomoże mieszkańcom w walce ze smogiem. Mam nadzieję, że z doświadczeń tego pilotażu skorzystają inne gminy, które też znajdują się w zestawieniu GIOŚ – mówi minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

Przygotowując założenia tego pilotażu, NFOŚiGW oszacował, że jego efektem końcowym powinna być poprawa efektywności energetycznej w około 20 wielorodzinnych budynkach mieszkalnych i 140 lokalach mieszkalnych.

– Liczymy na wymianę minimum 280 nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe. Na ten cel zarezerwowaliśmy 6 mln zł, po które mogą sięgać właściciele lub współwłaściciele lokali mieszkalnych oraz wspólnoty mieszkaniowe – wylicza prezes NFOŚiGW prof. Maciej Chorowski.

Jak podkreśla NFOŚiGW, wyróżnikiem pszczyńskiego pilotażu ma być rezygnacja ze wsparcia dla źródeł węglowych i mniej efektywnych kotłów na pellet, a także wyższe wsparcie na ogrzewanie pompą ciepła i elektryczne w lokalach mieszkalnych w stosunku do proponowanego w ramach programu Czyste Powietrze.

W podstawowym poziomie dofinansowania – obejmującym wnioskodawców z dochodami do 100 tys. zł rocznie – będzie można otrzymać od 30 proc. do nawet 60 proc. kosztów kwalifikowanych w zależności od zakresu realizowanego przedsięwzięcia.

Maksymalne dofinansowanie wyniesie 25 tys. zł w przypadku wymiany źródła ciepła na pompę ciepła powietrze/woda oraz inwestycji obejmującej swoim zakresem wymianę stolarki okiennej/drzwiowej lub montaż wentylacji.

Jeśli będą to inne źródła ciepła albo podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku połączone z zadaniami z zakresu wymiany stolarki okiennej/drzwiowej lub montażem wentylacji dofinansowanie wyniesie do 18 tys. zł.

Z kolei do 5 tys. zł będzie można otrzymać jeśli przeprowadzona zostanie tylko wymiana stolarki okiennej/drzwiowej lub zakup i montaż wentylacji, bez wymiany źródła ciepła.

W podwyższonym poziomie dofinansowania – dla gospodarstw domowych wieloosobowych z przeciętnym miesięcznym dochodem na jednego członka nie przekraczającym kwoty 1400 zł na osobę, a w przypadku gospodarstw jednoosobowych 1960 zł – będą to odpowiednio dla zakresów przeprowadzonych prac opisanych powyżej bezzwrotne dotacje w wysokości odpowiednio do 33, 25 i 10 tys. zł, maksymalnie do 70 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji.

REKLAMA

W przypadku wspólnot mieszkaniowych możliwe będzie sfinansowanie przedsięwzięcia do 70 proc. kosztów kwalifikowanych, w przedziale 40-290 tys. zł, w zależności od rodzaju przedsięwzięcia (wymiana źródła ciepła lub brak wymiany), rozwiązania technicznego ogrzewania w budynku (źródło wspólne lub indywidualne), liczby lokali w budynku (od 3 do 20) objętych działaniami proekologicznymi oraz zastosowania instalacji fotowoltaicznej.

Najwyżej premiowane są przedsięwzięcia obejmujące swoim zakresem montaż urządzeń OZE, czyli zastosowanie pompy ciepła wraz z ociepleniem ścian budynku.

Jeśli w budynku/lokalu mieszkalnym prowadzona jest działalność gospodarcza, wówczas dotacja zostanie pomniejszana proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni na jej prowadzenie (jeśli powierzchnia przeznaczona dla działalności gospodarczej przekracza 30 proc. – przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania), a jeśli budynek/lokal mieszkalny wyposażony jest w inne źródło ciepła niż na paliwo stałe lub źródło na paliwo stałe spełniające wymagania minimum klasy 5 normy EN 303-5, wówczas dotacja możliwa będzie tylko na docieplenie lub wymianę stolarki okiennej/drzwiowej oraz zakup i montaż wentylacji.

Po zakończeniu przedsięwzięcia w budynku/lokalu mieszkalnym nie będą mogły być użytkowane źródła ciepła na paliwo stałe o klasie niższej niż 5, ponadto wszystkie źródła ciepła muszą spełniać docelowe wymagania uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego.

Aby skorzystać z dofinansowania, potrzebny będzie odpowiedni wniosek gminy i spełnienie dwóch warunków. Po pierwsze chodzi o zobowiązanie Pszczyny do współfinansowania przedsięwzięć w ramach programu Czyste Powietrze i w ramach pilotażu, z wykorzystaniem innych środków publicznych w okresie realizacji tego pilotażu. Po drugie musi nastąpić wyłączenie ze współfinansowania środkami gminnymi kotłów na paliwa stałe z wyjątkiem kotłów zgazowujących drewno oraz kotłów na pellet o podwyższonym standardzie.  

Za nabór prowadzony w trybie ciągłym odpowiedzialny będzie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Jak wylicza prezes WFOŚiGW w Katowicach Tomasz Bednarek, od początku funkcjonowania programu Czyste Powietrze do mieszkańców Pszczyny trafiło już niemal 8 mln złotych dofinansowania na wymianę starych kopciuchów i termomodernizację domów jednorodzinnych. 

– Pszczyna jest jednak jedną z najbardziej zanieczyszczonych gmin na Śląsku. Jestem przekonany, że dzięki wdrożeniu tego pilotażowego programu tempo wymiany nieefektywnych kotłów znacząco się zwiększy – mówi Tomasz Bednarek.

Pilotaż będzie realizowany ze środków NFOŚiGW w latach 2021-2024, ale umowy z beneficjentami będą podpisywane do 31 marca 2022 r. Budżet programu wynosi 6 mln zł, przy czym dodatkowe środki mają zostać przeznaczone na działania edukacyjne.

Pilotaż przewiduje dodatkowe 70 tys. zł dotacji dla gminy na działania informacyjno-promocyjne skierowane do mieszkańców.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.