Gminy wstrzymają częściowo wydawanie zaświadczeń w Czystym Powietrzu

Gminy wstrzymają częściowo wydawanie zaświadczeń w Czystym Powietrzu
Rockwool

Wyższą dotację na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację domów jednorodzinnych w programie Czyste Powietrze mogą otrzymać osoby posiadające niskie dochody. Konieczne do tego jest otrzymanie odpowiedniego zaświadczenia. Od 1 sierpnia wydawanie takich zaświadczeń przez gminy zostanie jednak wstrzymane w przypadku jednej grupy wnioskodawców.  

Po zmianach wprowadzonych z początkiem tego miesiąca próg przychodów uprawniających do otrzymania podwyższonej dotacji – do 37 tys. zł – został zwiększony w przypadku gospodarstw wieloosobowych do 1564 zł przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę, a dla gospodarstw jednoosobowych do 2189 zł.

Do wniosku o wyższą dotację trzeba dołączyć wydawane przez gminę zaświadczenie o przeciętnych miesięcznych dochodach dla osób fizycznych w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku – lub w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

REKLAMA

Jak tłumaczy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłoszonego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, które publikowane jest nie później niż do dnia 23 września każdego roku.

W związku z powyższym, każdego roku, w okresie od 1 sierpnia do dnia publikacji obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie później niż do 23 września, gmina nie będzie miała możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego i nie będzie mogła wydać zaświadczenia o dochodach osobie fizycznej, jeżeli członek jej gospodarstwa domowego uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego.

API dla Czystego Powietrza

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił wczoraj nowy kanał dystrybucji wniosków o dofinansowanie z programu Czyste Powietrze.

Nowa aplikacja ma umożliwić udostępnianie elektronicznej wersji wniosku przez partnerów programu na ich stronach internetowych.

REKLAMA

Jak zapewnia Narodowy Fundusz, API-GWD Czyste Powietrze pozwoli na wypełnianie wniosków o dofinansowanie w systemach podmiotów współpracujących z NFOŚiGW przy zagwarantowaniu odpowiedniej weryfikacji i poprawności przekazywanych danych.

Aby skorzystać z nowej funkcjonalności, firmy, instytucje oraz inni partnerzy chcący współpracować z NFOŚiGW powinni złożyć wniosek o uzyskanie dostępu i zapoznać się z dokumentami wdrożeniowymi, które znajdują się na stronie czystepowietrze.gov.pl w zakładce Partnerzy.

Po przydzieleniu dostępu do API-GWD Czyste Powietrze przez NFOŚiGW, partnerzy będą mogli umożliwić swoim klientom składanie wniosków o dofinansowanie przez swoją stronę www.

Korzystanie z interfejsu API jest bezpłatne i ma zwiększyć liczbę składanych wniosków o wsparcie z programu Czyste Powietrze. Z tego ułatwienia skorzystają wnioskodawcy posiadający Profil Zaufany.

Do połowy tego miesiąca w programie Czyste Powietrze złożono 279,1 tys. wniosków na łączną wartość dofinansowania 4,858 mld zł, w tym wyłącznie w dniach 12-16 lipca wpłynęło 4347 wniosków o wartości 64,3 mln zł.

Do tej pory podpisano 221,7 tys. umów na dofinansowanie o wartości 3,74 mld zł. Beneficjentom programu wypłacono już ponad 1,772 mld zł.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.