Antysmogowe działania Rybnika przynoszą efekty

Antysmogowe działania Rybnika przynoszą efekty
Hons084/Wikimedia Commons

Rok po obowiązkowej wymianie najstarszych kotłów przez mieszkańców Rybnika miasto podsumowało antysmogowe działania. Średnioroczne stężenie pyłu PM10 osiągnęło najniższy wynik w historii pomiarów. Poziom 28 µg/m3 jest też wynikiem znacznie poniżej normy wynoszącej maksymalnie 40 µg/m3 średniorocznie.

Jak poinformował miejski portal Rybnik.eu, stan powietrza w Rybniku wyraźnie się poprawia. To kolejny rok wdrażania śląskiej uchwały antysmogowej, a także pierwszy rok po obowiązkowej wymianie najstarszych kotłów. Wszyscy byli ciekawi, czy ta wymiana przyniesie zakładane efekty. Wyniki pomiarów automatycznych ze stacji przy ul. Borki (jest to jedyna w mieście stacja państwowego monitoringu, która od kilkunastu lat mierzy jakość powietrza w tym samym miejscu i tymi samymi metodami) pokazują, że tak.

Stolica smogu? Już nie

REKLAMA

Z danych wynika jednoznacznie, że wartość najważniejszego wskaźnika, tj. średniorocznego stężenia pyłu PM10, osiągnęła poziom 28  µg/m3, co jest najniższym wynikiem w historii pomiarów i wynikiem znacznie poniżej normy wynoszącej maksymalnie 40 µg/m3 średniorocznieDrugi ze wskaźników opisujących zanieczyszczenie pyłem zawieszonym, tj. liczba dni z przekroczeniami normy PM10, również należy do dwóch najniższych w historii pomiarów i wynosi 44. Przekracza co prawda normę o dziewięć dni, ale i tak notujemy tu znaczny postęp w stosunku do poziomu sprzed wdrażania uchwały antysmogowej  – mówi Bartłomiej Kozieł, główny specjalista w Wydziale Rozwoju Urzędu Miasta Rybnika.

To, jak poprawia się powietrze w Rybniku, doskonale widać na podstawie danych dotyczących jakości powietrza w poszczególnych miesiącach 2022 roku. Maksymalne dobowe stężenia przekroczyły wartość 100 µg/m3 tylko w jednym miesiącu – w marcu.  A jeszcze niedawno w miesiącach okresu grzewczego regularnie występowały wartości rzędu 200, 300 czy nawet rekordowe 800 µg/m3 – dodaje urzędnik.

źródło: Rybnik.eu

Jak zauważa Emil Nagalewski z Polskiego Alarmu Smogowego, miastu skutecznie udało się pozbyć łatki „smogowej stolicy smogu”. – Dzisiaj jest liderem walki ze smogiem w regionie. Liczę, że w kolejnych latach będzie tylko lepiej, a rybnickie rozwiązania będą podpatrywane i wdrażane także w innych częściach województwa, bo czyste powietrze należy się wszystkim – dodaje.

W Rybniku zostało jeszcze około 5000 kotłów na węgiel, które nie spełniają docelowych wymagań śląskiej uchwały antysmogowej. Ich czas wymiany mija w 2023 roku.

REKLAMA

Wsparcie z Czystego Powietrza

Jak zauważają redaktorzy Rybnik.eu, tak szybka poprawa jakości powietrza nie byłaby możliwa bez zaangażowania mieszkańców Rybnika, którzy złożyli najwięcej w Polsce wniosków do ogólnopolskiego programu Czyste Powietrze – w ciągu czterech lat, od września 2018 roku do września 2022 roku, rybniczanie złożyli aż 5246 wniosków o dofinansowanie z programu, dzięki czemu pozyskali 66,5 mln zł bezzwrotnych dotacji oraz 2 mln zł preferencyjnych pożyczek na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację.

Rybnik.eu informuje, że istotne znaczenie dla jakości powietrza mają również kontrole posesji pod względem przestrzegania uchwały antysmogowej. Działanie takie muszą być podejmowane przez służby miejskie m.in. po to, by sprawiedliwie potraktować wszystkich, którzy ponieśli koszty związane z dostosowaniem się do zapisów uchwały antysmogowej.

Od stycznia do września 2022 roku przeprowadzono aż 3123 kontrole posesji w związku z uchwałą antysmogową. Ujawniono podczas nich 388 wykroczeń (12 proc. wszystkich kontroli), z czego 122 zakończyło się wystawieniem mandatu lub skierowaniem sprawy do sądu, a 266 pouczeniem z wyznaczeniem terminu powtórnej kontroli. Pouczenia są wystawiane tym osobom, które podjęły działania w celu zmiany źródła, ale np. z uwagi na opóźnienia w dostawie nowych źródeł lub opóźnienia w przyłączeniu do sieci gazowej przez Państwową Spółkę Gazowniczą (PSG) nie były w stanie tego zrobić w wyznaczonym terminie.

Rybnik 2023 

Bieżący rok będzie przede wszystkim rokiem wymiany kotłów węglowych wyprodukowanych w latach 2007–2012 (poza kotłami klasy 3 i 4 według normy PN 303-5:2012). Oprócz możliwości, jakie daje program czyste Powietrze, osoby planujące w 2023 roku zmianę w budynkach jednorodzinnych źródła węglowego na gazowe mogą również skorzystać z 15 000 zł dofinansowania w ramach postępowania kompensacyjnego.

Extral Aluminium, inwestor, który kupił teren w Rybniku, wesprze właścicieli domów jednorodzinnych z miasta w wymianie kotła węglowego na gazowy. Rybnik przystąpił także do programu Ciepłe Mieszkanie (obejmującego mieszkania w budynkach jednorodzinnych).

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.