Kolejny bank oferuje kredyt z dotacją z Czystego Powietrza

Kolejny bank oferuje kredyt z dotacją z Czystego Powietrza
Credit Agricole

Credit Agricole będzie oferować kredyty na wymianę ogrzewania i termomodernizację domów jednorodzinnych oraz mieszkań z dotacją w nowej edycji programu Czyste Powietrze.

Ścieżka kredytu z dotacją, którą Credit Agricole wprowadził w ramach programu Czyste Powietrze, pomoże klientom pokryć koszty wymiany starych źródeł ciepła na bardziej efektywne oraz termomodernizacji budynków. Inwestycja może obejmować między innymi pompę ciepła i panele fotowoltaiczne.

Z programu mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych oraz lokali mieszkalnych wydzielonych w budynkach jednorodzinnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

REKLAMA

W Credit Agricole klienci mogą otrzymać dwa rodzaje kredytów w ramach programu: kredyt gotówkowy Czyste Powietrze, który jest dostępny w placówkach Credit Agricole, oraz kredyt ratalny Czyste Powietrze, który oferują wybrani partnerzy biznesowi banku.

Bank oferuje kredyty na wymianę ogrzewania i termomodernizację domów jednorodzinnych i mieszkań w wysokości nawet do 120 tys. zł, a dotacja może wynieść aż 99 tys. zł.

Kredyt z dotacją z Czystego Powietrza – jak to działa?

Program Czyste Powietrze jest przeznaczony dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Dotacje na termomodernizację domu i wymianę źródeł ciepła wynoszą: do 66 tys. zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 99 tys. zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania lub do 135 tys. zł dla najwyższego poziomu dofinansowania – progi dofinansowania są uzależnione od osiąganych dochodów gospodarstw domowych.

Jedna ze ścieżek finansowania inwestycji z Czystego Powietrza zakłada udział banków, które przyznają kredyty na działania dofinansowane z programu. Najważniejsze różnice pomiędzy ścieżką zwykłą, realizowaną przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a bankową obejmują:

– okres realizacji:

  • wojewódzkie fundusze: 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku,
  • bank: 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku,

– rozliczenie wniosku:

REKLAMA

  • wojewódzkie fundusze: maksymalnie w trzech częściach,
  • bank: rozliczenie całości po zakończeniu przedsięwzięcia,

– korektę wniosku:

  • wojewódzkie fundusze: tak,
  • bank: nie; jedynie możliwość ponownego złożenia wniosku.

Co można sfinansować kredytem?

Bank udziela kredytu z własnych środków z przeznaczeniem wyłącznie na:

1) pokrycie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia oraz kosztów podatku od towarów i usług (VAT) naliczonego od tych kosztów, w wysokości nie mniejszej niż 95 proc. kwoty kredytu;

2) pokrycie pozostałych kosztów przedsięwzięcia, które są zgodne z celami programu i niezbędne do jego realizacji, oraz pokrycie podatku od towarów i usług (VAT) naliczonego od tych kosztów, łącznie w wysokości nie większej niż 5 proc. kwoty kredytu.

Ścieżka bankowa w Czystym Powietrzu przewiduje możliwość objęcia kredytów gwarancjami z Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji, którym dysponuje Bank Gospodarstwa Krajowego. Maksymalna kwota gwarancji to 120 tys. zł, a maksymalna kwota kredytu objętego gwarancją wynosi 150 tys. zł. Za udzielenie gwarancji nie jest naliczana prowizja.

W ramach zmian wprowadzonych w programie na początku 2023 roku umożliwiono w ścieżce bankowej rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

W roku 2023 banki dysponują łącznym limitem środków do 69,4 mln zł, w ramach których przekazywać będą do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej wnioski o dotację z przeznaczeniem na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych na przedsięwzięcia realizowane zgodnie z programem.

Zwiększenie limitu dokonywane będzie w ramach alokacji środków przewidzianych na ten cel na 2023 rok, która wynosi 340 mln zł.

Lista banków uczestniczących w programie jest aktualizowana na stronie czystepowietrze.gov.pl.

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.