Smog w Polsce. W których miastach jest najgorzej?

Smog w Polsce. W których miastach jest najgorzej?
Fot. Polski Alarm Smogowy

Najnowszy raport Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska nie pozostawia złudzeń. Polskie powietrze dalekie jest od doskonałości, a główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza są gospodarstwa domoweinformuje Polski Alarm Smogowy.

Według raportu GIOŚ za rok 2015, powietrze w Polsce nie uległo znaczącej poprawie. Odnotowano wprawdzie „nieznaczne zmiany wyników rocznej oceny jakości powietrza dla pyłu PM 10 w ostatnich latach, ale należy je wiązać przede wszystkim z różnicami warunków meteorologicznych w kolejnych latach.”

– Raport opisuje sytuację, o której w Polskim Alarmie Smogowym mówimy od lat. Jego wyniki nie zaskakują. Zatrważające jest, że powietrze w Polsce – mimo że najgorsze w Europie – nie ulega poprawie – komentuje Andrzej Guła z Polskiego Alarmu Smogowego. – Minął kolejny rok, a raport GIOŚ nie pokazuje poprawy sytuacji. W każdym z przypadków analizy przyczyn zanieczyszczenia powietrza to właśnie spalanie paliw stałych w gospodarstwach domowych jest najważniejszym czynnikiem przyczyniającym się do fatalnej jakości powietrza w Polsce. Niestety, jesteśmy skazani na oddychanie toksynami i pyłami zawieszonymi – dodaje.

REKLAMA

Pył zawieszony PM10

W prawie wszystkie aglomeracjach w Polsce odnotowano przekroczenia zanieczyszczenia pyłem PM10. Jedynym miastem, w którym powietrze było zgodne z normami, był Szczecin. Jeśli chodzi o większe obszary, to spośród 16 dużych stref w Polsce aż w 14 zanieczyszczenie przekroczyło normy. Wyjątkiem były strefy lubuska i podlaska.

Główną przyczyną tego stanu jest tzw. niska emisja, czyli zanieczyszczenia pochodzące z ogrzewania domów – aż 83,3 proc. udziału procentowego pyłu PM10, kolejna to transport w centrach miast – 7,4 proc.

Benzo(a)piren

Zanieczyszczenie rakotwórczym benzo(a)pirenem wstąpiło aż w 44 z 46 stref pomiarowych. Jedynie Koszalin i Olsztyn cieszyły się powietrzem spełniającym normę czystości.

REKLAMA

Jak czytamy w raporcie: „powtarzający się co roku problem z dotrzymaniem wartości normatywnych stężeń benzo(a)pirenu (BAP) w Polsce wynika głównie ze struktury źródeł energii wykorzystywanych na potrzeby indywidualnego ogrzewania budynków.”

Przyczynami zanieczyszczenia BAP jest indywidualne ogrzewanie budynków 77,9 proc., koksownie – 15,2 proc. i transport drogowy – 5,3 proc.

Pył zawieszony PM2.5

Podobna struktura zanieczyszczenia powietrza występuje w przypadku zanieczyszczenia pyłem PM2.5. Główną przyczyna zanieczyszczenia jest spalanie poza przemysłem – 49,7 proc., transport drogowy – 13,5 proc. oraz produkcja energii – 10 proc.

W tej kategorii największy udział ma emisja z sektora komunalno-bytowego, w tym przede wszystkim związana z ogrzewaniem budynków. Źródłem emisji są w tym sektorze zwykle liczne, niskie kominy zlokalizowane na obszarach zabudowy

Wykaz 10 miast, w których wystąpiło największe dobowe stężenie pyłu PM10 w µg/m3 (mikrogramach na metr sześcienny), rok 2015, wartość dopuszczalna – 50 µg/m3 (źródło: GIOŚ):

 1. Pszczyna – 321 µg/m3
 2. Grudziądz – 286 µg/m3
 3. Rybnik – 279 µg/m3
 4. Knurów – 271 µg/m3
 5. Zabrze – 260 µg/m3
 6. Kraków, Aleje – 265 µg/m3
 7. Katowice – 248 µg/m3
 8. Częstochowa – 245 µg/m3
 9. Gliwice – 244 µg/m3
 10. Myszków – 239 µg/m3

Wykaz 10 miast, w których wystąpiło najwięcej dni z przekroczeniem dobowego stężenia dopuszczalnego PM10, rok 2015, dopuszczalna liczba dni – 35 (źródło: GIOŚ):

 1. Kraków, Aleje – 200
 2. Bogatynia – 172
 3. Opoczno – 152
 4. Kraków, ul. Bulwarowa – 120
 5. Nowy Sącz – 118
 6. Pszczyna – 117
 7. Wodzisław Śląski – 112
 8. Gliwice – 110
 9. Nakło – 109
 10. Łódź – 107

Wykaz 13 miast, w których wystąpiło największe średnioroczne stężenie benzo(a)pirenu w ng/m3, (nanogramach na metr sześcienny), rok 2015, wartość dopuszczalna – 1 ng/m3 (źródło: GIOŚ):

 1. Opoczno – 15,6 ng/m3
 2. Nowa Ruda – 15,3 ng/m3
 3. Nowy Sącz – 12,0 ng/m3
 4. Tomaszów Mazowiecki -11,2 ng/m3
 5. Zdzieszowice – 11,0 ng/m3
 6. Rybnik – 10,5 ng/m3
 7. Kościerzyna – 9,8 ng/m3
 8. Godów – 9,2 ng/m3
 9. Tuchów – 9,0 ng/m3
 10. Łódź – 8,7 ng/m3
 11. Zabrze, Nakło – 8,6 ng/m3
 12. Kraków – 8,3 ng/m3

Polski Alarm Smogowy