PAS: „Antysmogowe” rozporządzenie napisano tak, żeby nie działało

PAS: „Antysmogowe” rozporządzenie napisano tak, żeby nie działało
Fot. Polski Alarm Smogowy

Wczoraj przedstawiciele Polskiego Alarmu Smogowego złożyli w Ministerstwie Energii uwagi do projektu rozporządzenia wprowadzającego normy jakości dla paliw stałych. Komentując proponowane przez ME rozwiązania, oceniają, że „taka polityka Ministerstwa Energii jest zupełnie niezrozumiała, a jej konsekwencją jest narażenie na szwank zdrowia i życia Polaków„.

– Proponowane rozporządzenie to działanie pozorowane. Nie tylko dopuszcza na rynek paliwa, które nie powinny się na nim znajdować. Zostało też napisane w taki sposób, by umożliwić sprzedaż odpadów węglowych i węgla najgorszej jakości do gospodarstw domowych – mówił Andrzej Guła z Polskiego Alarmu Smogowego.

Polski Alarm Smogowy ocenia, że „określenie norm jakości węgla sprzedawanego do sektora komunalno-bytowego jest warunkiem koniecznym dla rozwiązania problemu zanieczyszczenia powietrza w Polsce” i przypomina, że od wielu lat o regulacje w tym zakresie apeluje Najwyższa Izba Kontroli, eksperci oraz organizacje społeczne działające na rzecz czystego powietrza.

REKLAMA

Niestety, przygotowany przez Ministerstwo Energii projekt rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych dopuszcza do obrotu węgiel bardzo złej jakości, który nie powinien być spalany w domowych instalacjach grzewczych (kotłach, piecach, kozach) – czytamy w informacji Polskiego Alarmu Smogowego.

REKLAMA

PAS przypomina, że obecnie w Ministerstwie Rozwoju trwają prace nad rozporządzeniem regulującym emisje z kotłów małej mocy sprzedawanych na rynku odbiorców indywidualnych i że niezależnie od tych prac w roku 2020 wejdą w życie przepisy unijne nakładające obowiązek sprzedaży kotłów spełniających normy emisyjne według rozporządzenia Ekoprojektu.

Aby kotły spełniały te normy musi zostać zapewnione paliwo o odpowiedniej jakości. W projekcie rozporządzenia zdefiniowano tzw. paliwo kwalifikowane/ekogroszek, który przeznaczony jest do kotłów automatycznych. Niestety, jak wskazują eksperci, zaproponowane w projekcie rozporządzenia parametry znacząco odbiegają od tych wartości i nie dają możliwości – komentuje PAS.

Stanowisko Polskiego Alarmu Smogowego jest dostępne pod tym linkiem. 

red. gramwzielone.pl