Śląsk: konkurs na urządzenie ograniczające smog

Śląsk: konkurs na urządzenie ograniczające smog
Péter Molnár, flickr cc

Śląska Fundacja Młodzi Twórcy prowadzi konkurs na projekt innowacyjnego urządzenia służącego do ograniczenia niskiej emisji spalin w gospodarstwach domowych. Wynalazek np. filtr czy absorber ma być niedrogi, uniwersalny i łatwy w obsłudze informuje serwis PAP Nauka w Polsce.

Termin nadsyłania zgłoszeń do tego ogólnopolskiego przedsięwzięcia pt. „Koniec smogu” mija 30 kwietnia.

Projekt jest ambitny. Wiem, że zawiesiliśmy poprzeczkę bardzo wysoko, ale wierzę, że zgłoszą się do nas chętni ze swoimi pomysłami. Polacy mają przecież dużą wiedzę, wykształcenie, doświadczenie, znają nowoczesne rozwiązania technologiczne i przede wszystkim są kreatywni – powiedziała PAP prezes fundacji Anna Dobrowolska.

REKLAMA

Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu innowacyjnego urządzenia służącego do ograniczenia niskiej emisji spalin w gospodarstwach domowych takiego jak np. filtr, pochłaniacz czy absorber. Powinno być ono niedrogie, łatwe w obsłudze i uniwersalne. Ta ostatnia cecha rozumiana jest przez organizatorów jako możliwość zastosowania wynalazku w kominach i w domach jedno-, i wielorodzinnych – na wsi oraz w mieście. Nie mogą to być urządzenia do obiektów przemysłowych.

W zamyśle organizatorów, wynalazek miałby być stosowany np. przez te osoby, które nie stać na ekologiczne piece. – Chodzi o tych biednych ludzi, którzy palą przysłowiowymi „śmieciami”, za co są karani. Jednak oni nie mają pieniędzy na drogie, choć ekologiczne paliwo, a tym bardziej nie stać ich na drogi ekologiczny piec – tłumaczyła prezes.

Konkurs składa się z czterech etapów. Pierwszym jest nadesłanie do końca kwietnia zgłoszenia z pomysłem. Następnie wybrani uczestnicy do 15 września muszą nadesłać projekty urządzeń. Z nich kapituła wyłoni te, które w ostatnim etapie będą na forum prezentowane w formie multimedialnej lub ewentualnie makiety albo planszy.

REKLAMA

Autorzy najlepszych projektów otrzymają nagrody pieniężne. Fundacja zapowiedziała też pomoc w opatentowaniu wynalazków. Do konkursu mogą zgłaszać się osoby indywidualne lub zespoły – wówczas jeden zespół zgłasza jeden projekt.

Szczegóły można doczytać na stronie fundacji www.fmt.org.pl.

Problem wysokich stężeń zanieczyszczeń w powietrzu dotknął w sezonie zimowym wiele miast, m.in. w woj. śląskim. Tam na początku roku w niektórych miejscach normy były przekroczone nawet o rekordowe ponad 1500 proc. Z powodu smogu czasowo wprowadzono w regionie darmową komunikację dla kierowców i ich pasażerów.

Zdaniem ekspertów na zły stan powietrza wpływają przede wszystkim nieekologiczne piece i spalanie materiałów opałowych złej jakości, znaczenie ma również emisja spalin samochodowych. Smog powstaje w określonych warunkach atmosferycznych – przy wysokim ciśnieniu atmosferycznym i braku wiatru, które „dociskają” zanieczyszczenia do powierzchni terenu i utrudniają ich rozrzedzanie się.

Pył zawieszony w powietrzu jest szkodliwy dla zdrowia, szczególnie dla układu oddechowego. W jego skład wchodzą m.in. siarka, metale ciężkie, silnie toksyczne chemiczne związki organiczne, jak dioksyny i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, np. benzo(a)piren.

Działania mające ograniczyć niską emisję, w całym kraju podejmują zarówno samorządy lokalne, jak i regionalne. W woj. śląskim jedną z inicjatyw jest projekt regionalnej uchwały antysmogowej. Według zapowiedzi władz województwa na początku kwietnia podczas nadzwyczajnej sesji sejmiku uchwała ta powinna zostać przyjęta. Ma ona m.in. prowadzić do stopniowego wycofania „brudnych” kotłów oraz zakazać używania paliw, których spalanie powoduje znaczną emisję trujących substancji do atmosfery.

Serwis PAP Nauka w Polsce