Fortum wyda na inwestycje 132 mln zł

Fortum wyda na inwestycje 132 mln zł
Fot. Fortum

Fortum, właściciel miejskich sieci ciepłowniczych we Wrocławiu, Częstochowie i Płocku, w zakończonym właśnie sezonie grzewczym dostarczyło mieszkańcom ponad 9 mln GJ ciepła. Ponadto w 2017 roku firma zainwestowała w Polsce prawie 54 mln złotych. Pieniądze zostały przeznaczone między innymi na budowę nowych przyłączy i modernizację infrastruktury ciepłowniczej, a także inwestycje w elektrociepłowniach w Częstochowie, Zabrzu i Bytomiu.

Od października 2017 roku do marca 2018 roku Fortum dostarczyło około 9 mln GJ ciepła – niemal tyle samo ile w ubiegłym sezonie grzewczym i o 9 proc. więcej niż wynosi średnia za cztery poprzednie sezony.

Firma zaznacza, że utrzymująca się tendencja jest efektem nieco chłodniejszych zim. Najwięcej ciepła firma dostarczyła w ostatnich dniach lutego, np. we Wrocławiu 27 lutego, w najzimniejszej dobie sezonu, było to ponad 65 tysięcy GJ.

REKLAMA

– W 2017 roku rozbudowaliśmy nasze sieci ciepłownicze za łączną kwotę przekraczającą 30 mln zł. W ramach prac podłączyliśmy do sieci 190 nowych obiektów. Podpisaliśmy także 191 umów przyłączeniowych na łączną moc prawie 82 MW. Wiele z nich dotyczyło podłączenia obiektów, które dotychczas korzystały z własnych źródeł, takich jak małe kotłownie czy indywidualne piece. Przyłączając je do sieci ciepłowniczej, aktywnie przyczyniamy się do redukcji niskiej emisji – mówi Piotr Górnik, dyrektor ds. energetyki cieplnej w Fortum.

REKLAMA

Oprócz systematycznej rozbudowy infrastruktury ciepłowniczej Fortum inwestuje także w źródła wytwarzania. Firma finalizuje plan inwestycyjny dla śląskich miast o wartości blisko miliarda złotych. W jego efekcie 70 tysięcy gospodarstw domowych w Zabrzu i Bytomiu będzie ogrzewanych przez nową elektrociepłownię w Zabrzu.

Równolegle do budowy elektrociepłowni Fortum ma prowadzić także inne prace w obu śląskich miastach. W 2017 roku kosztem ponad 8 milionów złotych zmodernizowano bocznicę kolejową w Zabrzu, która zapewni dogodne dostawy węgla dla elektrociepłowni.

Fortum realizuje także kompleksowy pakiet inwestycyjny w Częstochowie, który ma na celu zwiększenie efektywności produkcji energii i poprawę jakości powietrza w mieście. W 2017 roku zmodernizowano tam kotłownię i podjęto prace przygotowawcze do kluczowego etapu inwestycji o wartości ponad 50 mln złotych. W jego ramach Fortum wybuduje instalacje odsiarczania, odpylania i odazotowania spalin kotłów szczytowych, zlokalizowanych na terenie elektrociepłowni przy ulicy Rejtana. W 2017 roku łączna wartość inwestycji w częstochowskim zakładzie Fortum przekroczyła 5,2 mln złotych.

Jednym z priorytetów naszych inwestycji jest walka ze smogiem. W 2018 roku planujemy przeznaczyć ponad 65 milionów złotych na rozwój i modernizację sieci ciepłowniczej. Nasze inwestycje w nowoczesne źródła wytwarzania w Częstochowie, Zabrzu i Bytomiu wyniosą z kolei 67 milionów złotych. Ponadto czeka nas zakończenie największej dotychczasowej inwestycji Fortum w Polsce – zgodnie z planem jeszcze w 2018 roku uruchomimy nowoczesną wielopaliwową elektrociepłownię w Zabrzu – podsumowuje Piotr Górnik.

red. gramwzielone.pl