Ulga termomoderniacyjna od 2019 r. Na jakich warunkach?

Ulga termomoderniacyjna od 2019 r. Na jakich warunkach?
Fot. Rockwool

Wczoraj rząd przyjął projekt zmian przepisów podatkowych, które umożliwią stosowanie tzw. ulgi termomodernizacyjnej, która ma być jednym z instrumentów wspierania działań antysmogowych.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przedłożony przez ministra finansów.

Jak ocenia rząd, dotychczasowe wsparcie państwa dotyczące termomodernizacji budynków mieszkalnych, polegające m.in. na przyznawaniu premii termomodernizacyjnej wynoszącej 20 proc. kwoty kredytu zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jest niewystarczające.

REKLAMA

Dlatego zaproponowano ulgę podatkową, tzw. ulgę termomodernizacyjną, która będzie zachęcać osoby fizyczne do przeprowadzenia termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Z nowej ulgi będą mogli skorzystać podatnicy podatku PIT opłacający podatek według skali podatkowej, 19 proc. stawki podatku oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych i ponoszą wydatki na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Ulgą nie będą objęci podatnicy, którzy korzystali z innej pomocy państwa na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, np. otrzymali dotacje ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska (w zakresie wydatków sfinansowanych z tych dotacji).

Ulga termomodernizacyjna będzie polegać na odliczeniu od dochodu wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

REKLAMA

Wprowadzono limit odliczenia, któremu będzie podlegać 23 proc. wydatków, przy czym ogólna kwota odliczeń nie będzie mogła przekroczyć 53 tys. zł – bez względu na liczbę realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych latach.

Wprowadzono upoważnienie dla ministra inwestycji i rozwoju, aby razem z ministrami: środowiska, przedsiębiorczości i technologii oraz finansów określił rodzaje materiałów budowlanych, urządzeń i usług, związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, które będą objęte ulgą.

Nowe rozwiązanie ma wejść w życie 1 stycznia 2019 r.

gramwzielone.pl

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o