Dofinansowanie na polskie technologie wodorowe i magazyny energii

Dofinansowanie na polskie technologie wodorowe i magazyny energii
Enertrag

Dofinansowanie na komercjalizację technologii umożliwiających budowanie niskoemisyjnego, rozproszonego systemu energetycznego zostanie uruchomione przez NFOŚiGW w programie Nowa Energia. Narodowy Fundusz ma ponadto ogłosić start programu dofinansowania na zakup autobusów elektrycznych i wodorowych. Budżety obu programów mają sięgnąć w sumie aż 3,8 mld zł.

Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, prof. Maciej Chorowski, zapewniał podczas odbywającego się wczoraj I Forum Innowacyjności, że wzrost znaczenia odnawialnych źródeł energii w systemie energetycznym generuje potrzebę tworzenia obszarów samobilansujących się, rozwoju magazynów energii i elektrolizerów, które umożliwiają spożytkowanie nadwyżek energii z elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych do produkcji wodoru.

Szef Funduszu odnosząc się do obserwowanego w naszym kraju szybkiego wzrostu potencjału źródeł fotowoltaicznych, podkreślał konieczność budowy rozproszonych magazynów energii na poziomie niskich napięć, w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł PV – jako alternatywy dla rozbudowy sieci elektroenergetycznych.

REKLAMA

Jak tłumaczył prof. Chorowski, magazyny lub konwertory energii mogą być urządzeniami zbiorczymi, obsługującymi zespół instalacji OZE poprzez lokalne wykorzystanie nadwyżek energii do elektrolizy wody i wytwarzania wodoru – np. w celu „wodoryzacji” lokalnego transportu.

Jak zapewniał, rozwój technologii umożliwiających wykorzystanie lokalnie nadwyżek energii odnawialnej jest niezbędny w kontekście zapisanego w projekcie Polityki energetycznej Polski do 2040 roku celu miliona prosumentów do roku 2030.

Prezes Narodowego Funduszu podkreślał, że zainicjowana na forum Unii Europejskiej transformacja energetyczna jest szansą na rozwój polskich kompetencji i zbudowanie całych gałęzi przemysłu, dla których „stosunkowo głęboki rynek krajowy może stać się rynkiem BETA, pozwalającym ich ekspansję”.

Jak zaznaczył prof. Chorowski, wykorzystanie tego potencjału wymaga zainicjowania procesów finansowania pilotażowych wdrożeń innowacyjnych, krajowych technologii.

Wychodząc naprzeciw tej potrzebie, NFOŚiGW ma uruchomić program Nowa Energia, w którym o dofinansowanie będą mogły ubiegać się krajowe przedsiębiorstwa pracujące nad technologiami w jednym z sześciu obszarów: 1. Wielopaliwowe bloki z magazynami ciepła lub chłodu, 2. Produkcja, transport, magazynowanie i wykorzystanie wodoru, 3. Inteligentne miasta energii, 4. Plusenergetyczne budynki, 5. Stabilne, bezemisyjne źródła energii, 6. Samowystarczalne klastry energetyczne.

Jak podkreślał Artur Lorkowski, wiceprezes NFOŚiGW, premiowane mają być m.in. projekty obejmujące regiony węglowe czy posiadające finansowanie z NCBiR czy unijnego programu Horyzont 2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców, realizujący „przedsięwzięcia inwestycyjno-innowacyjne zakładające uruchomienie produkcji nowego lub zmodernizowanego wyrobu i wdrożenie nowej lub znacząco udoskonalonej technologii, lub rozwiązanie we własnej działalności służące poprawie efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko”.

W dofinansowanych projektach ma zostać dopuszczone przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, jeśli na etapie realizacji przedsięwzięcia stwierdzono, że są one konieczne do wprowadzenia na rynek danego produktu.

Dofinansowanie ma być przyznawane głównie w formie zwrotnej. Z całkowitego budżetu programu, mającego wynieść aż 2,5 mld zł, na rynkowe lub preferencyjne pożyczki NFOŚiGW chce przeznaczyć 2,3 mld zł, a na dotacje 200 mln zł. Przy tym dotacje mają zostać przeznaczone na realizację prac badawczo-rozwojowych.

Pożyczki mają być udzielane w wysokości do 85 proc. kosztów kwalifikowanych, a maksymalna wysokość dotacji ma wynieść maksymalnie 15 proc. kapitału uzyskanej pożyczki.

Reklama

REKLAMA

Gdzie szukać paneli fotowoltaicznych?

Poniżej przedstawiamy ranking serwisu Oferteo.pl dotyczący 18 343
firm instalujących panele fotowoltaiczne, najlepszych w 2020 roku w
poszczególnych miastach:

Beneficjent programu Nowa Energia będzie mógł liczyć na umorzenie do 25 proc. kapitału wypłaconej pożyczki.

Ponadto NFOŚIGW przewiduje możliwość przyznania po zakończeniu przedsięwzięcia i osiągnięciu przyjętych wskaźników tzw. premii innowacyjnej poprzez pomniejszenie maksymalnie 20 proc. kwoty kapitału pożyczki – w wyniku proporcjonalnego zmniejszenia pozostałych do spłaty rat. Zapis mający charakter przyrzeczenia udzielenia takiej premii ma pojawiać się w umowie o dofinansowanie, przy czym warunkiem będzie określenie wskaźników produktu i rezultatu.

Wodorowy pilotaż

Nabory wniosków o dofinansowanie z Nowej Energii mają być prowadzone w krótkich okresach, przy czym pierwszy, pilotażowy nabór z budżetem 600 mln zł ma dotyczyć technologii wodorowych i powinien odbyć się na początku 2021 r.

W pilotażu wspierane mają być przedsięwzięcia mające na celu rozwój technologii produkcji wodoru z OZE, dostosowania infrastruktury do transportu i magazynowania wodoru, budowy wielkoskalowych magazynów wodoru, tworzenia synergii zgodnie z koncepcją łączenia sektorów, a także wykorzystania wodoru w transporcie drogowym, kolejowym lub wodnym.

Jak mówił Artur Lorkowski, pilotaż wpisze się w prowadzone przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska prace nad rządową strategią wodorową, której projekt według ostatnich deklaracji wiceministra klimatu i rządowego pełnomocnika ds. OZE Ireneusza Zyski ma zostać wkrótce przekazany do konsultacji. 

W koncepcję budowy krajowych kompetencji i innowacji w obszarze gospodarki wodorowej wpisuje się również inny, nowy program, którego start mają w najbliższym czasie ogłosić Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz NFOŚiGW.

Chodzi o przeznaczony dla samorządów i ich spółek program dofinansowania do 90 proc. kosztów zakupu autobusów wodorowych i do 80 proc. kosztów zakupu autobusów elektrycznych. Budżet tego programu ma wynieść 1,3 mld zł, co ma pozwolić na sfinansowanie zakupu około 500 pojazdów.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.