Produkcja elektrolizerów ma wzrosnąć 10-krotnie

Produkcja elektrolizerów ma wzrosnąć 10-krotnie
fot. Orsted

Spotkanie w Brukseli 20 producentów elektrolizerów z Europy z Thierrym Bretonem, komisarzem ds. rynku wewnętrznego, zakończyło się podpisaniem wspólnego oświadczenia. Przedstawiciele przemysłu deklarują w nim 10-krotne zwiększenie zdolności produkcji elektrolizerów do 2025 roku.

Jednym z celów określonych w unijnej strategii REPowerEU z marca 2022 roku jest roczna produkcja na terenie Unii Europejskiej 10 mln ton zielonego wodoru do roku 2030. Jego osiągnięcie wymaga jednak zwiększenia potencjału wytwórczego sektora zajmującego się produkcją elektrolizerów. Do tego z kolei potrzeba zmian prawnych, chociażby szybszego wydawania pozwoleń na projekty OZE, w tym także dotyczące ekologicznego wytwarzania wodoru.

Podczas spotkania unijnego komisarza ds. rynku wewnętrznego z przedstawicielami przemysłu uzgodniony został cel zwiększenia mocy elektrolizerów do 17,5 GW rocznie. To oznacza konieczność 10-krotnego przyspieszenia produkcji.

REKLAMA

Thierry Breton zadeklarował wsparcie Komisji Europejskiej w realizacji tego celu:

Czysty wodór jest niezbędny do zmniejszenia przemysłowych emisji dwutlenku węgla i przyczynienia się do naszej niezależności energetycznej od Rosji. Nie mamy czasu do stracenia, dlatego ten europejski szczyt dotyczący elektrolizerów jest tak potrzebny. Dziś przemysł zgodził się na 10-krotny wzrost mocy produkcyjnych elektrolizerów w Europie. Komisja będzie wspierać ten ważny rozwój przemysłu w celu uzyskania wiodącej pozycji w dziedzinie czystych technologii energetycznych przyszłości.

W deklaracji zaznaczono, że wyprodukowanie 10 mln ton ekologicznego wodoru do 2030 roku będzie wymagało około 500 TWh energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Zmiany w prawie UE

Sprawą kluczową dla rozwoju „akceleratora wodorowego”, o którym mówiono podczas spotkania, są zmiany legislacyjne. Podpisany dokument wskazuje, że UE rozważa wprowadzenie w sektorze produkcji wodoru systemu dotacji znanego jako kontrakty na transakcje różnicowe dotyczące dwutlenku węgla (Carbon Contracts for Difference, CCfD). W niektórych państwach członkowskich takie programy dotacyjne już mają być przygotowywane.

Jak napisano w deklaracji: „Komisja Europejska będzie dążyć do szybkiego przyjęcia przez Parlament Europejski i Radę swojej propozycji legislacyjnej dotyczącej zmiany dyrektywy w zakresie systemu handlu uprawnieniami do emisji w odniesieniu do Funduszu Innowacji, który mógłby służyć jako podstawa prawna dla systemu CCfD. Komisja przeanalizuje możliwość wprowadzenia pilotażowego programu CCfD dotyczącego ścieżek dekarbonizacji przemysłu opartych na odnawialnym wodorze”.

REKLAMA

Partnerstwo na rzecz elektrolizerów

Wśród deklaracji podjętych na spotkaniu znalazła się też kwestia utworzenia europejskiego publiczno-prywatnego sojuszu na rzecz czystego wodoru, który ułatwiłby tworzenie łańcucha dostaw i surowców – określonego jako „partnerstwo na rzecz elektrolizerów”. Mają do niego należeć producenci elektrolizerów oraz dostawcy części i materiałów.

Producenci zobowiązali się do prowadzenia we współpracy z Komisją badań nad zmniejszeniem ilości surowców potrzebnych do produkcji elektrolizerów i do wdrożenia programów recyklingu.

Rozwój sektora wodorowego ma być wspierany środkami pożyczkowymi Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Spotkanie komisarza UE z producentami elektrolizerów zorganizowane zostało we współpracy z Hydrogen Europe pod auspicjami European Clean Hydrogen Alliance, które skupia 1600 przedstawicieli przedsiębiorstw, władz publicznych, społeczeństwa obywatelskiego i instytucji badawczych. 

Z deklaracją można się zapoznać tutaj.

Barbara Blaczkowska

barbara.blaczkowska@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.