Firmy mogą już zgłaszać się po dotacje na auta elektryczne

Firmy mogą już zgłaszać się po dotacje na auta elektryczne
Karlis Dambrans, flickr cc

Samochody elektryczne i wodorowe z państwowymi dopłatami mogą już kupować również przedsiębiorcy i instytucje publiczne. Tym samym uruchomiony został trzeci i ostatni komponent programu Mój elektryk – po wcześniejszym zapewnieniu dotacji dla indywidualnych nabywców elektryków oraz włączeniu do programu banków i firm leasingowych zainteresowanych dystrybucją dopłat do leasingu pojazdów zeroemisyjnych. 

Przedsiębiorstwa i podmioty instytucjonalne mogą ubiegać się o bezzwrotne dotacje do zakupu samochodów elektrycznych i napędzanych wodorem, zaliczanych do kategorii M1, N1 oraz L1e-L7e. Do występowania o dopłaty uprawnione są firmy, jednostki sektora finansów publicznych, instytuty badawcze, stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, rolnicy indywidualni oraz kościoły i inne związki wyznaniowe.   

Wsparciem finansowym może być objęty zakup samochodów osobowych i dostawczych o zeroemisyjnym napędzie – elektrycznych lub wodorowych.

REKLAMA

Dla osobowych, firmowych elektryków przewidziano dotację w wysokości 18 750 zł lub nawet 27 000 zł, jeśli deklarowany roczny przebieg pojazdu wyniesie co najmniej 15 tys. km. W przypadku samochodów dostawczych dotacja jest jeszcze wyższa, w zależności od przebiegu rocznego – do 50 tys. zł lub do 70 tys. zł, maksymalnie do 20 proc. lub do 30 proc. kosztów kwalifikowanych kupna samochodu.

Narodowy Fundusz oferuje również wsparcie w wysokości do 4 tys. zł, ale nie więcej niż 30 proc kosztów kwalifikowalnych, w przypadku zakupu elektrycznych pojazdów dwu- trój- i czterokołowych stosowanych do celów gospodarczych. Poza pojazdami osobowymi z kategorii M1 nie obowiązują limity cenowe.  

Na dotacje do pojazdów zeroemisyjnych przeznaczyliśmy dodatkową pulę pieniędzy w wysokości 200 mln zł, zwiększając tym samym tegoroczny budżet programu Mój elektryk do 700 mln zł.    

Uruchomienie naboru dla podmiotów niebędących osobami fizycznymi to ostatni komponent programu priorytetowego Mój elektryk, którego głównym celem jest uniknięcie zanieczyszczeń powietrza poprzez obniżenie wykorzystania paliw emisyjnych w transporcie – zarówno indywidualnym, jak i w sektorze firm.  

NFOŚiGW podkreśla, że to właśnie przedsiębiorcy najczęściej decydują się na zakup samochodu elektrycznego. Nawet około 80 proc. rejestracji nowych pojazdów na prąd to samochody firmowe.

Podobnie jak w przypadku osób indywidualnych i rodzin, od których NFOŚiGW przyjmuje wnioski o dofinansowanie już od ponad czterech miesięcy, także w odniesieniu do firm i instytucji w rozpoczętym naborze obowiązującą zasadą jest częściowa refundacja kosztu zakupu ekologicznego auta do kwot określonych w regulaminie programu Mój elektryk.  

REKLAMA

Dofinansowanie z NFOŚiGW ma formę refundacji, czyli dotyczy już zrealizowanych zakupów samochodów elektrycznych lub wodorowych. Zastosowany został uproszczony tryb aplikowania o dotację poprzez specjalny moduł Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD) na stronie internetowej Narodowego Funduszu. Dla wnioskodawców przygotowano również uproszczony schemat oceny finansowej i ustanawiania zabezpieczeń.     

Program Mój elektryk przewiduje możliwość dofinansowania zakupu samochodów zeroemisyjnych wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania albo wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nich ogniwach paliwowych. Dotacją mogą być objęte tylko fabrycznie nowe pojazdy, które nie były przed zakupem zarejestrowane lub zostały zakupione i zarejestrowane przez dealera samochodowego, importera lub firmę leasingową, z przebiegiem kilometrowym nie wyższym niż 50 km. 

Ponad 1,2 tys. wniosków o dopłaty

W ramach programu priorytetowego Mój elektryk 12 lipca br. rozpoczął się nabór dla osób fizycznych. Kwota dotacji dla tej grupy beneficjentów wynosi 18 750 zł, a w przypadku rodzin wielodzietnych ­– 27 000 zł. Cena auta nie może przekraczać 225 000 zł, przy czym limit cenowy nie dotyczy posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

Jak zapewnia NFOŚiGW, procedura ubiegania się o dotację przez osoby fizyczne jest prosta i odbywa się przy minimum formalności. Zainteresowana osoba powinna jedynie przygotować wniosek o dofinansowanie i złożyć go w NFOŚiGW w wersji elektronicznej poprzez Generator Wniosków o Dofinansowanie. Aby uzyskać refundację, wystarczy przedstawić fakturę zakupu i przejść kilka prostych kroków w formularzu online.  

Według danych z 22 listopada w generatorze NFOŚiGW było złożonych 1226 wniosków na łączną kwotę 26 130 000 zł, w tym posiadacze Karty Dużej Rodziny (KDR) złożyli 290 wniosków na kwotę 7 830 000 zł. 

Kolejny krok we wdrażaniu programu Mój elektryk stanowiło ogłoszenie przez NFOŚiGW naboru na banki zainteresowane dystrybucją dopłat do leasingu pojazdów zeroemisyjnych.

Pierwszym pozytywnie zweryfikowanym bankiem, który w imieniu NFOŚiGW ma udzielać przedsiębiorcom dotacji do leasingu ekologicznych samochodów, jest Bank Ochrony Środowiska SA. Tydzień temu BOŚ podpisał pierwsze umowy o współpracy z firmami leasingowymi. W efekcie trzy pierwsze firmy leasingowe mogą już przyjmować wnioski o dopłaty do leasingu pojazdów elektrycznych.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.