Samochody emitują coraz mniej CO2

Ilość CO2, które wyemitowały do atmosfery samochody poruszające się po unijnych drogach w ubiegłym roku, była mniejsza o 5 proc. niż rok wcześniej. Zdaniem Komisji Europejskiej, ten trend może zostać podtrzymany, co daje szanse na realizację unijnych celów dot. ograniczenia emisji CO2. {więcej}

Pomiędzy 1990 i 2007 rokiem ilość spalin emitowanych przez samochody w UE nieustannie rosła, w sumie zwiększając się w  tym okresie o prawie 30 proc. Ostatnio ten trend uległ jednak zmianie.

Zdaniem unijnych urzędników, na zaobserwowaną w ubiegłym roku sytuację złożyły się 3 czynniki. Po pierwsze, mniejsza emisja była przede wszystkim spowodowana ograniczeniem ruchu drogowego – w wyniku kryzysu gospodarczego, który objął największe państwa w Europie. Po drugie, zadziałał efekt programów złomowania starych i paliwożernych pojazdów oraz dofinansowania do zakupu nowych modeli. Po trzecie, ograniczenie emisji to w końcu efekt wypuszczania na rynek coraz bardziej energooszczędnych i przyjaznych środowisku samochodów.

REKLAMA

Zdaniem unijnej komisarz ds. zmian klimatu, Connie Hedegaard, podtrzymanie ubiegłorocznego trendu pozwoli zrealizować unijne założenia w zakresie ograniczenia emisji CO2 w transporcie.

Pojazdy poruszające się po Unii generują ok. 20 proc. gazów cieplarnianych produkowanych w UE. W tej liczbie spaliny emitowane przez samochody mają ok. 50-procentowy udział.

REKLAMA

Cel Unii Europejskiej na najbliższe lata to ograniczenie emisji dwutlenku węgla przez auta do 130 CO2/km. Zgodnie ze wspólnotową strategią, wymóg ten spełniać ma 65 proc. samochodów rejestrowanych w 2012 roku, a w roku 2015 – wszystkie nowe pojazdy.

Jak mówiła ostatnio Connie Hedegaard – ograniczenie emisji CO2 w transporcie to kluczowe wyzwanie Unii na najbliższe lata. Ostatnie dane pokazują, że przemysł motoryzacyjny będzie w stanie sprostać celowi na 2015 rok, a bardzo możliwe jest, że kilku producentom aut uda się go zrealizować z kilkuletnim wyprzedzeniem – mimo, że kiedy przyjęto ograniczenia dotyczące emisji CO2, przedstawiciele przemysłu [motoryzacyjnego] przekonywali, że osiągnięcie wyznaczonego przez Unię poziomu emisji spalin w ustalonym terminie jest nierealne.

Unijna komisarz podkreśla, że realizacja unijnej polityki przez europejski przemysł samochodowy, oprócz korzyści dla środowiska, pozwoli także na wzrost jego konkurencyjności na tle amerykańskich czy japońskich konkurentów.

– Cieszę się, że wspólnotowa legislacja w zakresie ograniczenia emisji CO2 jest motorem napędowym postępu technologicznego i utrzymuje tym samym Unię w forpoczcie innowacyjności – dodała Hedegaard.


Red. gramwzielone.pl