Wrocław kupił elektryczne Nissany e-NV20

Wrocław kupił elektryczne Nissany e-NV20
Elektryczne Nissany e NV200 we Wrocławiu. Fot. UM Wrocław

Wrocławski magistrat wykonał kolejny krok w kierunku promocji elektrycznej motoryzacji. Urzędnicy ze stolicy Dolnego Śląska zaprezentowali wczoraj 3 nowe elektryczne Nissany e-NV200, z których jeden przekazano Uniwersytetowi Wrocławskiemu, któremu posłuży jako mobilna stacja do badań zanieczyszczeń powietrza. Wrocławscy urzędnicy przy okazji pochwalili się działaniami podejmowanymi w walce z tzw. niską emisją. 

Jeden z zakupionych przez Urząd Miejski we Wrocławiu samochodów zostanie użyczony Uniwersytetowi Wrocławskiemu w celu wykorzystania go na potrzeby mobilnej stacji pomiarowej, umożliwiającej kompleksowe, patrolowe pomiary warunków meteorologicznych oraz stężeń pyłu zawieszonego na terenie Wrocławia w ramach projektu LIFE-APIS/PL.

Efektem tego projektu będzie uruchomienie ogólnodostępnego geoportalu oraz szeregu innych usług informacyjnych, udostępniającego bieżące prognozy, stężenia zanieczyszczeń oraz warunków biometeorologicznych, jak również ostrzeżenia o przekroczeniach dopuszczalnych norm. Portal ma pełnić funkcję informacyjną dla mieszkańców regionu, samorządów oraz administracji publicznej.

REKLAMA

Dwa pozostałe elektryczne Nissany e-NV200 mają być wykorzystywane przez Urząd Miejski, przede wszystkim przez Wydział Środowiska i Rolnictwa do pracy w terenie, m.in. do działań w ramach programu Kawka, wyjazdów interwencyjnych oraz kontroli przed i po wydaniu decyzji administracyjnych, kontroli dotyczących gospodarowania odpadami, emisji do powietrza, hałasu, regulaminu czystości itp.

Urząd Miejski we Wrocławiu podaje, że zasięg nowych aut na pełnym ładowaniu wynosi ok. 170 km, a ich czas ładowania to ok. 12 godzin z gniazdka lub ok. 30 minut w stacji szybkiego ładowania przy ładowaniu do 80 proc. pojemności baterii. Koszt przejazdu ma wynieść ok. 6 zł/100 km.

Wrocławski magistrat dysponuje już elektrycznym Mitsubishi iMiev, z którego korzysta straż miejska.

We Wrocławiu funkcjonuje już ponadto Wrocławski System Ładowania Pojazdów Elektrycznych. Zainstalowane terminale zawierają różne standardy ładowania pojazdów obecnie dostępnych na rynku.

Wrocławski magistrat zapewnia, że lokalizacje stacji zostały tak dobrane, aby gwarantowały spójną całość systemu ładowania pojazdów, co pozwala na zapewnienie bezpieczeństwa podróżowania pojazdami elektrycznymi.

Ponadto przy wyborze lokalizacji wzięto pod uwagę prawdopodobieństwo parkowania pojazdu elektrycznego, sugestie dostawców i użytkowników pojazdów, stopień trudności instalacji i dostęp do przyłącza, koszt instalacji i utrzymania, a także reprezentacyjność lokalizacji. Wykaz czynnych stacji ładowania aut elektrycznych we Wrocławiu znajdziemy na stronie operatora systemu galactico.pl.

Rewolucją, nie tylko na skalę miasta, ale i całej Polski, może okazać się miejska wypożyczalnia aut, w której mają zostać wykorzystane samochody elektryczne i dzięki której ma powstać miejska sieć stacji ładowania EV. Jej uruchomienie planuje się wstępnie na przełom 2016 i 2017 r.

REKLAMA

Wrocławski urząd miejski zapewnia ponadto, że podejmuje inne działania mające służyć ograniczeniu emisji w transporcie drogowym.

Urząd Miejski informuje, że jest w trakcie poszukiwania warsztatów, które za darmo będą przeprowadzały kontrole jakości spalin samochodowych. Lista warsztatów ma zostać podana w najbliższym czasie.

We Wrocławiu Policja i Inspekcja Transportu Drogowego korzysta z 17 dymomierzy, które pozwalają na wstępne badanie emisji spalin z samochodu, sprawdzając stężenie CO2. Jeżeli norma zostanie przekroczona, policja bądź inspektorzy ruchu zatrzymają kierowcy dowód rejestracyjny, a auto skierują do dokładnej analizy w stacji diagnostycznej.

Na wyposażeniu ITD jest także przewoźna stacji badawcza pojazdów oraz analizator spalin. Miasto dofinansowało zakup tego sprzętu w wysokości 410 tysięcy złotych. 370 tysięcy zł przyznano ITD, a 40 tys. zł policji.

W 2015 roku przy użyciu dymomierza ITD skontrolowało 357 samochodów, a przy użyciu Mobilnej Linii Diagnostycznej 770 pojazdów. W 16 przypadkach inspektorzy stwierdzili naruszenia w zakresie ochrony środowiska. W tym roku inspektorzy ITD przeprowadzili 141 kontroli w zakresie zadymienia pojazdów i 676 aut przy użyciu Mobilnej Linii Diagnostycznej. W 18-stu przypadkach stwierdzono naruszenia w zakresie ochrony środowiska.

Blisko tysiąc samochodów skontrolowała od początku 2016 roku Ekipa Techniki Drogowej i Ekologii Komendy Miejskiej We Wrocławiu. W czasie kontroli okazało się, że 82 samochody nie spełniają wymogów środowiskowych. Kierowcom zatrzymano dowody rejestracyjne.

W ramach działań poprawiających jakość powietrza wrocławska straż miejska przeprowadziła 1,9 tys. kontroli, nałożono 242 mandaty na kwotę 44,6 tys. zł, pouczono 38 osób.

W tym roku, do 30 czerwca, przeprowadzono 1663 kontrole spalania, nałożono133 mandaty na kwotę 24,7 tys. zł,  sporządzono 11 notatek do sądu.

Wrocławski magistrat zapewnia, że kontrole straży miejskiej prowadzone są nieprzerwanie, a w okresie grzewczym będą częstsze.

Prowadzone są także kontrole wykonywania badań technicznych pojazdów przez stacje kontroli pojazdów pod względem sprawdzania emisji spalin. Takich stacji na terenie Wrocławia działa 58. Na 63 kontrole tylko w 6-ciu przypadkach okazało się, że diagności nie przeprowadzili pomiaru emisji spalin. 

gramwzielone.pl