NCBIR wybrał beneficjentów dofinansowania w programie INNOMOTO

NCBIR wybrał beneficjentów dofinansowania w programie INNOMOTO
Fot. Innogy

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zakończyło ocenę merytoryczną projektów złożonych w ramach programu sektorowego INNOMOTO (konkurs 6/1.2/2016/POIR), finansowanego ze środków z działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR 2014-2020. Na liście jest kilka projektów związanych z elektryczną motoryzacją.

Głównym celem programu sektorowego INNOMOTO jest wzrost konkurencyjności polskiego sektora motoryzacyjnego. Obszary badawcze, na których skupiać się mają działania realizowane w programie, to m.in. innowacyjne pojazdy i napędy, a także komponenty i systemy do zastosowania w pojazdach.

W ramach I konkursu wpłynęło 87 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 413,3 mln zł. Do pierwszego etapu oceny merytorycznej zostały przekazane 84 wnioski, natomiast do drugiego etapu przekazano 54 wnioski.

REKLAMA

Jak informuje NCBiR, w wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej 47 projektów  zostało ocenionych pozytywnie i zakwalifikowanych do dofinansowania. Projekty te osiągnęły minimalne progi w poszczególnych kryteriach oraz uzyskały sumaryczną ocenę na poziomie co najmniej 15 punktów. 37 projektów nie otrzymało rekomendacji do dofinansowania ze względu na niespełnienie kryteriów i/lub nieuzyskanie minimalnej liczby punktów. Łączna kwota dofinansowania projektów wybranych do dofinansowania wynosi ponad 238,2 mln zł.

Dofinansowanie w wysokości ponad 6,2 mln zł trafi m.in. do konsorcjum z udziałem Solaris Bus & Coach na projekt mający na celu opracowanie nowej generacji trolejbusów o zasilaniu sieciowo-bateryjnym wraz z dedykowanym, przystosowanym do pracy ciągłej magazynem energii.

Solaris Bus & Coach jest też beneficjentem w projekcie „Opracowanie nowej generacji autobusu miejskiego z szeregowym napędem hybrydowym zaprojektowanego zgodnie z wymaganiami systemu BRT (Bus Rapid Transit)”. Przyznane dofinansowanie wynosi 5,57 mln zł.

Spółka BMZ Poland otrzyma 3,25 mln zł na warty 5,95 mln zł projekt innowacyjnego systemu bateryjnego dla autobusów.

REKLAMA

Fabryka Samochodów Osobowych Syrena z Kutna otrzyma 6,51 mln zł na warty 12,4 mln zł projekt zakładający opracowanie „nowego modelu samochodu osobowego w wersji elektrycznej w oparciu o nowatorską hybrydową konstrukcję nośną stanowiącą wynik prac B+R”.

Spółka EMU otrzyma 8,25 mln zł na warty 10,7 mln zł projekt o nazwie „Wielofunkcyjny system inteligentnych sprzężeń multilateralnych (WSISM) pojazdów elektrycznych z siecią dystrybucyjną, zasobnikami i odnawialnymi źródłami energii”.

Firmie Geecogen przyznano 12,1 mln zł na warty 19,5 mln zł projekt zakładający wdrożenie „innowacyjnego, wielopaliwowego, generatora prądu jako podstawowego i pomocniczego układu zasilania ładowarki do szybkiego ładowania samochodów elektrycznych z elementami funkcjonalności SMART-GRID”.

Z kolei spółki Bemotion, Bosmal oraz Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji otrzymają dofinansowanie w wysokości 4,5 mln zł na projekt zakładający opracowanie dostawczego pojazdu o napędzie elektrycznym z inteligentnym systemem zarządzania energią.

Zielonogórska firma Ekoenergetyka-Polska – polski lider w budowie stacji ładowania dla komunikacji miejskiej – otrzyma 6,5 mln zł na rozwój autonomicznego systemu ładowania autobusów elektrycznych,

Pełna lista beneficjentów dofinansowania w I konkursie w programie INNOMOTO jest dostępna pod tym linkiem.

red. gramwzielone.pl