REKLAMA
 
REKLAMA

METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

Adres
ul. Zakopiańska 197
Miasto
Poznań
Kraj
PL
Telefon
+48500276115
E-mail
wojciech.nawrocki@metropolisdg.pl
Strona internetowa
www.metropolisdg.pl

METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. jest jedną z wiodących na rynku polskim firm zajmujących się pozyskiwaniem dotacji.

Od kilkunastu lat jesteśmy w czołówce rankingów w Polsce w zakresie ilości i wartości pozyskanych dotacji dla sektora energetycznego. W swoim portfolio posiadamy sukcesy w pozyskaniu dofinansowania dla wszystkich możliwych typów projektów dla energetyki zawodowej, jak i odnawialnej.

Najczęściej obsługiwane przez nas typy projektów:
– budowa źródeł wysokosprawnej kogeneracji w oparciu o gaz ziemny, biomasę czy biogaz,
– budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych,
– budowa typowych biogazowni rolniczych oraz biogazowni na oczyszczalniach ścieków czy składowiskach odpadów,
– budowa elektrowni fotowoltaicznych, w tym stacji ładowania pojazdów,
– budowa elektrowni wiatrowych,
– budowa instalacji wodorowych (zarówno źródła wytwarzania zielonego wodoru w oparciu o źródła OZE, jak i stacje tankowania wodorem),
– budowa magazynów energii (jako element dodatkowy budowy źródeł energii),
– termomodernizacja,
– efektywność energetyczna,
– budowa sieci ciepłowniczych, w tym digitalizacja sieci,
– budowa sieci gazowych,
– budowa sieci elektroenergetycznych.

Pozyskujemy również dotacje dla sektora przetwórstwa rolno-spożywczego, dotacje na innowacyjne inwestycje oraz na badania i rozwój (B+R).

Jesteśmy nie tylko doradcami, ale także inwestorami. Posiadamy i eksploatujemy obecnie dwa własne źródła energii odnawialnej:
– Biogazownia rolnicza w Iłówcu Wielkim o mocy 0,499 MWe (dofinansowanie z PO IiŚ 1.6.1)
– Elektrownia fotowoltaiczna w Borui Nowej o mocy 0,999 MWe (dofinansowanie z programu ENERGIA+).

Co oferujemy i co planujemy?
– oferujemy skuteczne i profesjonalne usługi pozyskania dotacji dla ww. typów inwestycji,
– planujemy dalsze własne inwestycje w odnawialne źródła energii. Poszukujemy gruntów pod dzierżawę w celu budowy elektrowni fotowoltaicznych oraz pod zakup celem budowy kolejnych biogazowni rolniczych.

Zapraszamy do współpracy.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA