REKLAMA
 
REKLAMA

Instytut OZE Sp z.o.o

Adres
ul.Staszica 1/ 115
Miasto
Kielce
Kraj
Polska
Telefon
41 301-00-23
E-mail
kontakt@instytutoze.pl
Strona internetowa
www.instytutoze.pl

PROJEKTUJEMY ZIELONE ELEKTROWNIE Jesteśmy firmą projektową kompleksowo realizującą inwestycje związane z energetyką odnawialną. Zajmujemy się pełną obsługą procesu inwestycyjnego, od stworzenia koncepcji po uzyskanie pozwolenia na budowę. Prowadzimy również działania niezbędne przy przedłużaniu praw wynikających z decyzji administracyjnych tj. decyzje wodnoprawne czy koncesje. Poszczególne etapy realizowanego projektu prowadzą inżynierowie specjalizujący się w takich dziedzinach jak: budownictwo, ochrona środowiska, hydrotechnika, elektrotechnika, gospodarka przestrzenna, mechatronika. Działamy w obszarze: • energetyki wodnej • energetyki wiatrowej • energetyki słonecznej • energetyki biogazowej Decyzje wodnoprawne Zapraszamy Państwa do współpracy w zakresie pozyskiwania decyzji wodnoprawnej. W celu uzyskania Decyzji opracowujemy szereg dokumentacji w zakresie postępowania wodnoprawnego: operaty wodnoprawne, instrukcje gospodarowania wodą, a także wnioski o zwolnienie z zakazu prowadzenia robót oraz zabudowy na terenach szczególnego ryzyka zagrożenia powodziowego. Zapraszamy do współpracy bezpośrednio właścicieli małych elektrowni wodnych oraz wszystkie podmioty zainteresowane tematyką energetyki i gospodarki wodnej. Decyzje środowiskowe Zapraszamy Państwa również do współpracy w zakresie doradztwa środowiskowego. Pozyskujemy Decyzje Środowiskowe poprzez przygotowanie niezbędnych opracowań: Wniosków o wydanie decyzji wraz z Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia (KIP), Raportów Ocen Oddziaływania na Środowisko wraz z wszelkimi analizami wymaganymi w trakcie postępowania administracyjnego m.in.: analizy wietrzności, hałasu, migotania cienia. Zapraszamy do współpracy zarówno inwestorów indywidualnych, zastępczych, deweloperów oraz inne podmioty, które planują / realizują inwestycje w zakresie budowy: małych elektrowni wodnych (MEW), farm wiatrowych, farm fotowoltaicznych, biogazowni i budowli ochrony przeciwpowodziowej. Kończy się Twoja koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej? Zgłoś się do Nas, pomożemy Ci uzyskać koncesję, zrobimy to kompleksowo. Instytut OZE Sp. z o.o. ul. Staszica 1/115 25 – 008 Kielce

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA