SKW 7

Typ: płaski

Rozmiar [cm]: 78×140

Rozmiar rzeczywisty [mm]: 777×1400

REKLAMA

Powierzchnia brutto [m2]: 1,09

REKLAMA

Powierzchnia absorbera [m2]: 0,91

Objętość cieczowa absorbera [l]: 0,6

Sprawność optyczna n0 [-]: 0,747

Współ. start liniowych a1 [W/m2K]: 4,44

Współ. strat nieliniowych a2 [W/m2K2]: 0,0023